Horizon 2020

1. listopadu 2017

Město Ostrava je zapojeno v rámci programu Horizon 2020 do řešení projektu “The Pan-European Urban Climate Service”, jehož cílem je využití nejlepších vědecky dostupných údajů… Číst dále… »

Smart Cities

1. listopadu 2017

Ostrava je zapojena do Konceptu Smart Cities, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Největší… Číst dále… »

Strategický plán města Ostravy 2017-2023

25. října 2017

Nový Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017 – 2023 byl zpracován ve spolupráci se všemi dotčenými stranami na území města a vize rozvoje… Číst dále… »

Výzkumná centra

24. října 2017

Moravskoslezské inovační centrum V roce 2017 byla aktuálně ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a univerzitami na území města, založena nová organizace, Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), nabízející služby… Číst dále… »

Spolupráce

Významné aktivity v oblasti ekoinovací
24. října 2017

V současnosti je v této oblasti nejdůležitější aktivitou, v níž je město zapojeno, Výzva k předkládání návrhů dlouhodobé meziodvětvové spolupráce mezi soukromým a akademickým sektorem, v jejímž rámci jsou… Číst dále… »