Akční plán udržitelné energetiky

Aktualizováno: 28. července 2022

Akční plán udržitelné energetiky V návaznosti na členství města v Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors) byl v roce 2013 zpracován Akční plán udržitelné energetiky… Číst dále… »

Úspory ve veřejném osvětlení

Publikováno: 25. června 2020

V souladu s Akčním plánem udržitelné energetiky probíhá průběžná modernizace systému veřejného osvětlení města Ostravy, zahrnující renovaci světelných míst s využitím svítidel LED technologie, která… Číst dále… »

Ostrava chce ve svých lesích hospodařit šetrněji k přírodě

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Město Ostrava otestuje moderní způsob hospodaření ve  svých lesích na území města, který je šetrnější k přírodě a zaručí zdraví lesního porostu. Jako takzvaně výzkumně-demonstrační plocha… Číst dále… »

Nový život pro suchou lípu

Aktualizováno: 25. července 2022

Cestu z Poruby do Klimkovic v minulosti lemovala lipová alej. Do dnešních dnů z ní zůstaly zachovány pouze čtyři stromy u kostela, a ten nejblíže… Číst dále… »

Speciální vaky zavlažují nově vysazené stromy

Publikováno: 1. srpna 2019

Městský obvod Ostrava-Jih s ohledem na současné klima, kdy teplé počasí s minimálními srážkami škodí nejvíce mladé výsadbě, zakoupil zavlažovací vaky. Pracovníci technických služeb je umístili k nově… Číst dále… »

Doporučení pro občany k omezení produkce skleníkových plynů

Publikováno: 13. února 2019

Kromě opatření k omezení produkce skleníkových plynů v domácnosti, které podle Evropské komise odpovídají za čtvrtinu jejich přímých emisí, je důležité také změnit naše zvyky a návyky… Číst dále… »

Akční plán adaptace na dopady změny klimatu

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Dne 10. 04. 2018 rada města usnesením č. 08927/RM1418/124 rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování „Akčního plánu adaptace na… Číst dále… »

Ostrava a vývoj klimatu

Publikováno: 17. října 2018

Přijatá Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (Adaptační strategie) směřuje k naplňování jedné z priorit Strategického plánu rozvoje… Číst dále… »

Cíl č. 5: Lidé

Aktualizováno: 30. října 2018

Projevy klimatické změny Nejvýraznějším projevem klimatických změn, který v prostředí Ostravy zasáhne největší podíl obyvatel, jsou prodlužující se období s vysokými teplotami. Extrémní teploty ovlivňují celkovou kvalitu… Číst dále… »

Cíl č. 4: Ochrana klimatu

Aktualizováno: 11. prosince 2018

Projevy klimatické změny Ve druhé polovině 18. století nastal pokles průměrných teplot, který se začal obracet k postupnému nárůstu od konce 19. století. Ten probíhá doposud a… Číst dále… »