Další krok k ochraně půdy v ČR: Začíná platit protierozní vyhláška

Aktualizováno: 5. října 2021

Od 1. července posílí systém ochrany půdy o účinnou protierozní vyhlášku. Jejím cílem je chránit půdu před vodní erozí, která u nás ohrožuje až 60… Číst dále… »

Ostrava chce ve svých lesích hospodařit šetrněji k přírodě

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Město Ostrava otestuje moderní způsob hospodaření ve  svých lesích na území města, který je šetrnější k přírodě a zaručí zdraví lesního porostu. Jako takzvaně výzkumně-demonstrační plocha… Číst dále… »

Cíl č. 3: Zdravá krajina

Aktualizováno: 30. října 2018

Projevy klimatické změny Vzhledem k predikovaným změnám klimatu bude docházet k četnějšímu výskytu sucha (meteorologického, hydrologického, atd.). Opatření pro zadržení vody v krajině tak budou stěžejní pro zachování… Číst dále… »