Město Ostravy přispěje lidem na nápady k proměně veřejných prostor

Publikováno: 18. ledna 2024

Až do 5. února 2024 mohou zájemci předkládat své záměry k proměnám veřejného prostoru v rámci dotačního programu města Tvoříme prostor. Zájemci tak mohou pro svůj nápad… Číst dále… »

Další zeleň pro město

Publikováno: 6. listopadu 2023

Význam zelených ploch ve městě s ohledem na změny klimatu stále roste, Ostrava „zelené“ projekty podporuje dlouhodobě a řadí se mezi nejzelenější města v zemi. Výsadba… Číst dále… »

Další krok k ochraně půdy v ČR: Začíná platit protierozní vyhláška

Aktualizováno: 5. října 2021

Od 1. července posílí systém ochrany půdy o účinnou protierozní vyhlášku. Jejím cílem je chránit půdu před vodní erozí, která u nás ohrožuje až 60… Číst dále… »

Optimalizace způsobu hospodaření v příměstských lesích statutárního města Ostravy

Aktualizováno: 27. října 2023

Město Ostrava otestuje moderní způsob hospodaření ve  svých lesích na území města, který je šetrnější k přírodě a zaručí zdraví lesního porostu. Jako takzvaně výzkumně-demonstrační plocha… Číst dále… »

Cíl č. 3: Zdravá krajina

Aktualizováno: 30. října 2018

Projevy klimatické změny Vzhledem k predikovaným změnám klimatu bude docházet k četnějšímu výskytu sucha (meteorologického, hydrologického, atd.). Opatření pro zadržení vody v krajině tak budou stěžejní pro zachování… Číst dále… »