Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území statutárního města Ostravy

Město Ostrava uzavřelo v červnu 2018 smlouvu na zpracování studie regulačních řádů s názvem „Studie efektivity zavedenı́ opatření́ v době̌ smogové́ situace v oblasti dopravy na území́ statutárního města Ostravy“. Studie regulačních řádů měla vyhodnotit přínosy omezení automobilové dopravy na území města Ostravy v době smogové situace. Jednalo se např. o snížení rychlosti na páteřních komunikacích, zákaz parkování nerezidentům v zónách placeného stání, zákaz vjezdu vozidel o celkové hmotnosti nad 6 tun do centrální části města, MHD zdarma či omezení vjezdu vozidel v režimu sudá/lichá. Z rozborů, modelování rozptylu škodlivin a analýzy dopravy ve městě v jednotlivých variantách jednoznačně vyplynulo doporučení realizovat opatření, které by vedlo k zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun do centrální části města. Nicméně statutární město Ostravy nyní zvažuje možnost trvalého zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun na celém území města, toto je ovšem momentálně na počátku řešení a vyjednávání a o jeho zavedení bude rozhodnuto v průběhu následujících dvou až tří let. U zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun na území města bude možno stanovit výjimky, které mohou být vázány na splnění určité emisní třídy.

KE STAŽENÍ ZDE: Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území statutárního města Ostravy

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

www.mzp.cz       www.sfzp.cz