Informace o podání žaloby MOb Mariánské Hory a Hulváky proti závaznému stanovisku MŽP k záměru „CENNZO Ostrava“

Informativní materiál pro členy rady města Ostravy ve věci žalobního návrhu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zrušení Závazného stanoviska MŽP ze dne 28. 11. 2019 k záměru „CENNZO Ostrava“
Aktualizováno: 26. května 2020

V rámci zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2019 byla zastupitelkou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podána informace o připravované žalobě městského obvodu Mariánské Hory… Číst dále… »

Laguny Ostramo

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Jednou z velkých starých ekologických zátěží v Ostravě jsou laguny po bývalém státním podniku Ostramo. Jedná se zároveň o jednu z největších ekologických zátěží na… Číst dále… »

Ostrava nechce připustit zakonzervování odpadů z lagun

Aktualizováno: 7. ledna 2020

Zastupitelé města Ostravy na svém prosincovém zasedání projednali a schválili materiál týkající se likvidace a následné sanace dlouholeté ostravské ekologické zátěže „Laguny Ostramo“. Zaměřuje se… Číst dále… »

Ostrava má Akční plán pro zlepšování ovzduší

Aktualizováno: 29. května 2020

Klíče od speciálního vozu, takzvaného prachožrouta, převzala ve středu 18. prosince od náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové starostka porubského obvodu Lucie Baránková Vilamová…. Číst dále… »

Přehled poskytnutých příspěvků na ozdravné pobyty ve školním roce 2019/2020

Publikováno: 16. října 2019

Rada města Ostravy usnesením č. 02408/RM1822/35 ze dne 8. října 2019 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných… Číst dále… »

Desatero správného vytápění

Aktualizováno: 21. října 2019

Jak správně topit v domácím kotli? Jak naopak za teplo ušetřit? Jak správně topit v domácím kotli? Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním… Číst dále… »

Nový kotel mohou domácnosti v Ostravě získat i bez vlastních úspor

Publikováno: 17. září 2019

Moderní a ekologické vytápění mohou obyvatelé Ostravy získat i bez vlastních finančních prostředků. Město poskytne vlastníkům rodinných domů bezúročnou zápůjčku, aby jim usnadnilo poměrně nákladnou… Číst dále… »

Akční plán SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Aktualizováno: 26. listopadu 2021

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst dále… »

Poskytování bezúročných zápůjček v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací

Aktualizováno: 15. listopadu 2021

  Oznámení o vyhlášení poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění Dne 19.06.2019 rozhodlo zastupitelstvo města… Číst dále… »

NEsouhlas se záměrem rozšíření spalovny

Publikováno: 6. srpna 2019

Ostrava dala opět nesouhlasné stanovisko k rozšíření spalovny nebezpečných odpadů  Záporné stanovisko k záměru společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě… Číst dále… »