Smetanův sad

14. srpna 2018

Smetanův sad se nachází v blízkosti školského zařízení a bytové zástavby. Úprava tohoto prostoru by proto měla sloužit jako místo pro potkávání studentů nebo místo vhodné pro procházky… Číst dále… »

Park U Boříka

14. srpna 2018

V řešeném území mezi ul. Opavská a ul. U Boříka vznikne nový parkově upravený prostor, ve kterém budou vybudovány komunikace pro pěší i cyklisty a… Číst dále… »

Cingrův sad

14. srpna 2018

Cingrův sad má velmi specifické umístění. Leží na spojnici mezi centrem a parkem Milady Horákové, na níž navazují sídliště Šalamoun a na severu Fifejdy II…. Číst dále… »

Park Za biskupstvím

14. srpna 2018

Zahradou procházelo v minulosti městské opevnění (jeho zbytky jsou dosud patrné přímo v zahradě) a stála zde půlkruhovitá bašta (dnes její pozůstatky uvnitř budovy TV Noe). V… Číst dále… »

Ekologická likvidace plevele

22. listopadu 2017

Při údržbě chodníků, cest nebo veřejných ploch se setkáváme s plevelem prorůstajícím dlažebními kostkami nebo obrubníky. Rostliny bývají odolné a nelze se jich zbavit tzv…. Číst dále… »

Smíšené trvalkové záhony

14. listopadu 2017

Díky realizaci nových květinových záhonů v letech 2016 a 2017 se zvýšily plochy nové zeleně přes 0,5 ha na 17 netradičních místech města. Cílem tohoto opatření… Číst dále… »

Sadové úpravy v centru

14. listopadu 2017

Centrum města zkrášlí nová výsadba 86 ks okrasných stromů, 2.500 keřů a 2.000 okrasných travin, 9.200 trvalek a 17.400 cibulovin. Realizace projektu „Sadové úpravy v… Číst dále… »

Zeleň Za Lunou

14. listopadu 2017

Předmětem projektu, jehož cílem je celková regenerace území mezi ulicemi Patricie Lumumby a Kosmonautů za kinem Luna (zvýšení poměru zatravněných a osázených ploch), je ošetření… Číst dále… »

Zeleň Savarin

14. listopadu 2017

Předmětem projektu, jehož cílem je obnova funkčního stavu stávajících ploch veřejně přístupné sídelní zeleně ve vnitrobloku a u vstupů do domů v panelovém sídlišti (ul…. Číst dále… »

Výukový areál Bělský les

30. října 2017

Projekt „Rozšíření výukového areálu Bělský les – Výukové centrum“ navazoval na dva předchozí a v minulosti již zrealizované projekty, kterými jsou „Regenerace brownfields – rozšíření… Číst dále… »