Opatření ke snížení emisí z dopravy

26. října 2017

V oblasti opatření v dopravě přejímá Program část návrhů stanovených Integrovaným plánem udržitelné mobility, ale doplňuje je konkrétními projekty. Statická doprava Mezi nezbytná, byť nepopulární opatření patří… Číst dále… »

Systém nakládání s komunálním odpadem

25. října 2017

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Zastupitelstvo… Číst dále… »

Zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

9. října 2017

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 14.12.2016 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,… Číst dále… »

Podmínky pro pořádání veřejných podniků

9. října 2017

Na počátku července 2016 vstoupila na území města Ostravy v platnost obecně závazná vyhláška č. 7/2016, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení… Číst dále… »

Protihluková vyhláška

9. října 2017

Obecně závazná vyhláška (OZV) statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, schválená městskými zastupiteli v dubnu roku 2012, vymezuje činnosti, které… Číst dále… »