Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území SMO

Aktualizováno: 2. srpna 2022

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO),

Poplatek za komunální odpad

Publikováno: 8. ledna 2019

Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 13.12.2017 vydat v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d) a § 84    odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000… Číst dále… »

Nadlimitní údržba komunikací

Aktualizováno: 29. října 2018

Nadlimitní údržba komunikací – snižuje druhotné znečištění ovzduší provozem vozidel. Čištění vozovek v povinném rozsahu není v podmínkách Ostravy dostačující, proto v minulém období bylo čištění rozšířeno nejen… Číst dále… »

Bezúročné zápůjčky na výměnu kotlů

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava poskytne bezúročné zápůjčky v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji Podklady k poskytování bezúročných zápůjček statutárního města Ostravy na realizaci výměny kotlů… Číst dále… »

Opatření ke snížení emisí z dopravy

Aktualizováno: 29. října 2018

V oblasti opatření v dopravě přejímá Program část návrhů stanovených Integrovaným plánem udržitelné mobility, ale doplňuje je konkrétními projekty. Statická doprava Mezi nezbytná, byť nepopulární opatření patří… Číst dále… »

Systém nakládání s komunálním odpadem

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku statutárního… Číst dále… »

Zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

Aktualizováno: 21. listopadu 2018

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 14.12.2016 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,… Číst dále… »