Informace o realizaci projektu Systém environmentálního řízení

Aktualizováno: 25. dubna 2022

Zavedení systému environmentálního managementu (EMS) je dobrovolné, ale pro nás závazné. Deklarujeme tak náš postoj k podpoře ochrany životního prostředí, prevenci znečišťování a udržitelného rozvoje…. Číst dále… »

Aktualizace akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Publikováno: 27. ledna 2022

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst dále… »

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava

Publikováno: 8. března 2021

Územní systém ekologické stability krajiny Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní… Číst dále… »

Akční plán udržitelné energetiky

Aktualizováno: 29. června 2020

Akční plán udržitelné energetiky V návaznosti na členství města v Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors) byl v roce 2013 zpracován Akční plán udržitelné energetiky… Číst dále… »

Město má zpracovanou studii regulačních řádů

Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území statutárního města Ostravy
Aktualizováno: 1. června 2020

Město Ostrava uzavřelo v červnu 2018 smlouvu na zpracování studie regulačních řádů s názvem „Studie efektivity zavedenı́ opatření́ v době̌ smogové́ situace v oblasti dopravy… Číst dále… »

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území SMO

Aktualizováno: 1. června 2020

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO),

Akční plán SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Aktualizováno: 26. listopadu 2021

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst dále… »

Akční plán adaptace na dopady změny klimatu

Aktualizováno: 5. prosince 2018

Dne 10. 04. 2018 rada města usnesením č. 08927/RM1418/124 rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování „Akčního plánu adaptace na… Číst dále… »

Systém environmentálního řízení dle ISO 14001

Aktualizováno: 28. listopadu 2018

Environmentální politika Magistrátu města Ostravy Ostrava je statutárně členěným městem na soutoku Odry s Ostravicí. Historicky je město spojováno s hornickou a hutnickou činností, která… Číst dále… »

Plán odpadového hospodářství na léta 2017-2021

Aktualizováno: 29. října 2018

V Plánu odpadového hospodářství jsou stanoveny podrobné cíle i procesy k jejich dosažení, uvádí zejména: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti vytříděných odpadů k opětovnému použití… Číst dále… »