Jakost vod v Ostravě 2019-2020

Aktualizováno: 5. srpna 2022

Ostravice Druhým největším tokem v Ostravě je Ostravice. Kvalita vody je státním podnikem Povodí Odry sledována na území města Ostravy na dvou profilech, nad Lučinou… Číst dále… »

Množství povrchových vod v roce 2020

Aktualizováno: 5. srpna 2022

Odra Na horním toku Odry se projevují především změny průtoku vlivem vypouštění z obecních ČOV na přítocích, následují odběry podzemních vod SmVaK Ostrava a.s. OOV,… Číst dále… »

Množství povrchových vod v roce 2017

Publikováno: 23. července 2019

Z hlediska vodnosti toků lze rok 2017 charakterizovat jako průměrný. V roce 2017 se v povodí horní Odry nevyskytly žádné významné povodňové situace. Odra Průměrný… Číst dále… »

Jakost vod v Ostravici v Ostravě 2017

Aktualizováno: 27. listopadu 2018

Druhým největším tokem v Ostravě je Ostravice. Kvalita vody je státním podnikem Povodí Odry sledována na území města Ostravy na dvou profilech, nad Lučinou a Ostrava…. Číst dále… »

Jakost vod v Odře v Ostravě 2017

Publikováno: 14. listopadu 2018

Kvalitu vody v Odře sleduje státní podnik Povodí Odry, v Ostravě ve třech sledovaných profilech, ve Svinově, pod Černým příkopem a v Antošovicích. V profilu Svinov je kvalita vody… Číst dále… »

Množství povrchových vod v roce 2016

Aktualizováno: 23. července 2019

Průtoky ve vodních tocích v Ostravě v roce 2016 Z hlediska vodnosti toků lze rok 2016 charakterizovat jako průměrný až podprůměrný. V roce 2016 se… Číst dále… »

Jakost vod v Ostravici v Ostravě 2016

Publikováno: 7. listopadu 2017

V profilech na dolním úseku Ostravice – nad Lučinou a v závěrném profilu Ostrava se kvalita vody s rostoucí hustotou zástavby a koncentrací průmyslových činností… Číst dále… »

Jakost vod v Odře v Ostravě 2016

Publikováno: 7. listopadu 2017

V profilu Svinov je kvalita vody v Odře stále ovlivněna odpadními vodami z území města Ostravy a znečištěním přiváděným jejími dalšími přítoky – Polančicí, Porubkou,… Číst dále… »

Jakost vod v tocích

Aktualizováno: 27. října 2017

Kvalita vody v tocích je u nás i ve světě pravidelně sledována přibližně od poloviny šedesátých let 20. století. Ke sledování slouží síť kontrolních profilů… Číst dále… »