Zlepšení čistoty ovzduší na území města Ostravy v oblasti dopravy

Aktualizováno: 14. listopadu 2018

Zlepšení čistoty ovzduší na území města Ostravy v oblasti dopravy bylo zpracováno Ostravskými komunikacemi, a. s., na základě v roce 2007 na základě požadavku odboru… Číst dále… »

Znečištění ovzduší benzenem na území města Ostravy v letech 1999-2007

Aktualizováno: 18. července 2019

V roce 2008 nechalo statutární město Ostrava zpracovat Českým hydrometeorologickým ústavem zpracovat hodnocení Znečištění ovzduší benzenem na území města Ostravy v letech 1999-2007. Závěrem hodnocení… Číst dále… »

Sledování kvality ovzduší prostřednictvím balónu

Aktualizováno: 18. července 2019

V roce 2014 bylo v Ostravě realizováno měření kvality ovzduší v různých vrstvách atmosféry. Cílem měření bylo ověřit nasycenost vrstev ovzduší nad Ostravou pomocí měření… Číst dále… »

Kompetence města Ostravy v oblasti ochrany ovzduší

Aktualizováno: 21. listopadu 2018

Cílem zákona o ochraně ovzduší je snížení vzniku emisí znečišťujících látek a tím dosažení zlepšení kvality ovzduší nejen v hustě osídlených oblastech zatížených průmyslem a dopravou,… Číst dále… »