Stavba kanalizačního sběrače ve Slezské Ostravě a Radvanicích a Bartovicích

Publikováno: 27. dubna 2021

Náročná a dlouho připravovaná stavba kanalizace ve Slezské Ostravě a Radvanicích a Bartovicích skončila po 36 měsících od jejího zahájení. Nově je sanována původní část… Číst dále… »

Pokračuje rekonstrukce kanalizačních a vodovodních sítí ve Svinově

Publikováno: 10. února 2021

Rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodních řadů včetně přípojek, která začala vloni v březnu ve Svinově, pokračuje podle harmonogramu. Provádí se v ulicích Bratří Sedláčků, Axmanova, Hrabyňská,… Číst dále… »

Ochrana před povodněmi

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Ochrana před povodněmi je stěžejní vodohospodářský problém nejen na území města, ale spadá do širšího kontextu vodohospodářské politiky státu. Možnosti, jak řešit ochranu území podél… Číst dále… »

Voda v Ostravě patří mezi nejkvalitnější v Česku

Aktualizováno: 17. října 2019

I přes dlouhodobé vysoké letní teploty nemusí mít Ostravané obavy o kvalitu vody, která má trvale vysokou úroveň splňující veškeré zákonné normy. Pitná voda je… Číst dále… »

Úspěšné čištění studní pitné vody pro Ostravsko

Aktualizováno: 26. srpna 2019

V současné době, kdy se velká část České republiky potýká s nedostatkem pitné vody, je hledání a používání vhodných technologií ke zvýšení vydatnosti vodních zdrojů pro… Číst dále… »

Kvalita pitné vody v Ostravě v roce 2018

Publikováno: 23. července 2019

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.,… Číst dále… »

Množství povrchových vod v roce 2017

Publikováno: 23. července 2019

Z hlediska vodnosti toků lze rok 2017 charakterizovat jako průměrný. V roce 2017 se v povodí horní Odry nevyskytly žádné významné povodňové situace. Odra Průměrný… Číst dále… »

Kvalita pitné vody v Ostravě v roce 2017

Aktualizováno: 27. listopadu 2018

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.,… Číst dále… »

Jakost vod v Ostravici v Ostravě 2017

Aktualizováno: 27. listopadu 2018

Druhým největším tokem v Ostravě je Ostravice. Kvalita vody je státním podnikem Povodí Odry sledována na území města Ostravy na dvou profilech, nad Lučinou a Ostrava…. Číst dále… »

Jakost vod v Odře v Ostravě 2017

Publikováno: 14. listopadu 2018

Kvalitu vody v Odře sleduje státní podnik Povodí Odry, v Ostravě ve třech sledovaných profilech, ve Svinově, pod Černým příkopem a v Antošovicích. V profilu Svinov je kvalita vody… Číst dále… »