Zastupitelstvo města vydalo novelizaci obecné závazné vyhlášky o nočním klidu

Publikováno: 1. února 2024

Město je dlouhodobě vedeno snahou o redukci počtu akcí, které by mohly narušovat noční klid, dlouhodobě komunikuje a spolupracuje s pořadateli a organizátory akcí, tak aby… Číst dále… »

Vyhláška o nočním klidu

Aktualizováno: 5. října 2020

V dubnu roku 2017 byla schválena zastupitelstvem města Ostravy obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je… Číst dále… »

Protihluková vyhláška

Aktualizováno: 7. října 2020

V dubnu roku 2012 byla schválena zastupitelstvem města Ostravy obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku. Tato vyhláška byla… Číst dále… »

Hodnocení hluku v roce 2018

Publikováno: 26. července 2019

Povinnost zpracováni strategických hlukových map vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Směrnice Environmental Noise Directive,… Číst dále… »

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava

Aktualizováno: 29. října 2018

Pro snížení hladiny hluku ve městě Ostravě byl zpracován Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, který se zabývá především možnostmi snížení hluku v kritických místech nejzávažnějších… Číst dále… »

Hudební produkce

Hluk z hudebních produkcí a jiných kulturních nebo sportovních akcí
Aktualizováno: 14. listopadu 2017

Novelou zákona č. 258/2000 Sb. přešla v roce 2016 problematika hluku z venkovních akcí na obce, které organizují, nebo je jim oznamováno konání hudebních produkcí a jiných… Číst dále… »

Dopravní hluk

Aktualizováno: 13. listopadu 2017

V roce 2016 byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje šetřena problematika dopravního hluku průběžně v rámci tzv. preventivního dozoru (posuzování projektových dokumentací) i při šetření… Číst dále… »

Rodinné domy

Aktualizováno: 23. října 2017

V rámci své působnosti vydává Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje závazná stanoviska k projektové dokumentaci obytných staveb, zejména rodinných domů. Při umisťování rodinných domů do… Číst dále… »