Reuse centrum „Nový život starým věcem“

Aktualizováno: 8. listopadu 2022

Je vám líto vyhodit funkční věc, kterou už ale nepotřebujete? Dejte jí šanci na druhý život, aby ještě mohla být užitečná a mohla dělat radost… Číst dále… »

Sběrné dvory otevřeny v běžném režimu

Aktualizováno: 5. června 2020

Sběrné dvory v Ostravě budou od května otevřeny podle standardní letní provozní doby. Občané města zde mohou odkládat své objemné odpady z domácnosti, dále nebezpečné odpady, zeleň… Číst dále… »

Sběrné dvory se v Ostravě otevřou v omezeném režimu

Aktualizováno: 26. května 2020

Město Ostrava po dohodě se společností OZO Ostrava otevírá od 2. dubna sběrné dvory v omezeném režimu. Fungování městského systému nakládání s komunálním odpadem v… Číst dále… »

Informace o podání žaloby MOb Mariánské Hory a Hulváky proti závaznému stanovisku MŽP k záměru „CENNZO Ostrava“

Informativní materiál pro členy rady města Ostravy ve věci žalobního návrhu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zrušení Závazného stanoviska MŽP ze dne 28. 11. 2019 k záměru „CENNZO Ostrava“
Aktualizováno: 26. května 2020

V rámci zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2019 byla zastupitelkou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podána informace o připravované žalobě městského obvodu Mariánské Hory… Číst dále… »

Centrum odpadové výchovy OZO Ostrava

Publikováno: 18. září 2019

Společnost OZO Ostrava pro školy v její svozové oblasti nabízí programy odpadové výchovy, které jsou určeny žákům základních a středních škol. Celkem 6 programů o… Číst dále… »

NEsouhlas se záměrem rozšíření spalovny

Publikováno: 6. srpna 2019

Ostrava dala opět nesouhlasné stanovisko k rozšíření spalovny nebezpečných odpadů  Záporné stanovisko k záměru společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě… Číst dále… »

Produkce komunálního odpadu v roce 2018

Publikováno: 25. července 2019

V roce 2018 vyprodukovali občané města 108 601 tun komunálního odpadu, o 3 969 tun méně než v roce 2017, v procentuálním vyjádření činí pokles 8,9%.  Celkové množství… Číst dále… »

Vrácení dokumentace vlivu záměru „CENNZO Ostrava“ k přepracování

Publikováno: 14. března 2019

Zveřejňujeme dokument Ministerstva životního prostředí, kterým byla vrácena dokumentace vlivu záměru „CENNZO Ostrava“ k přepracování. MŽP_vrácení dokumentace vlivů záměru CENNZO Ostrava k dopracování

Dokumentace na vznik spalovny vrácena k přepracování

Aktualizováno: 18. března 2019

Ministerstvo životního prostředí firmě SUEZ – Využití zdrojů vrátilo k přepracování dokumentaci na vznik její druhé spalovny v Ostravě. Neznamená to, že by se firma… Číst dále… »

Vyjádření města Ostravy k dokumentaci „CENNZO Ostrava“

Publikováno: 11. března 2019

Vyjádření statutárního města Ostravy podle zákona č. 100/2001 Sb. k dokumentaci „CENNZO Ostrava“ Podáním doručeným dne 4. ledna 2019 jste nás požádali o vyjádření k dokumentaci výše… Číst dále… »