Bezúročné zápůjčky na výměnu kotlů

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava poskytne bezúročné zápůjčky v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji Podklady k poskytování bezúročných zápůjček statutárního města Ostravy na realizaci výměny kotlů… Číst dále… »

Osvěta společnosti OVAK

Publikováno: 11. prosince 2017

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. považuje za velmi důležité vzdělávání a environmentální výchovu, a proto pořádá osvětové akce ke Světovému dni vody a Dni… Číst dále… »

Informace k projektu Ostrava – Evropské zelené město 2020

Aktualizováno: 27. června 2018

Aktuální informace o stavu životního prostředí Aktuální informace o stavu životního prostředí v Ostravě za rok 2017 byly zapracovány v přihlášce do soutěže Evropské zelené… Číst dále… »

Zpráva o životním prostředí v Ostravě – ročenka 2014

Aktualizováno: 17. července 2019

Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2014 formou ročenky. Zpráva o životním prostředí v Ostravě 2014 (PDF)

Zpráva o životním prostředí v Ostravě – ročenka 2013

Aktualizováno: 7. prosince 2018

Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2013 formou ročenky. Zpráva o životním prostředí v Ostravě 2013 (PDF)

Plán odpadového hospodářství na léta 2017-2021

Aktualizováno: 4. srpna 2022

V Plánu odpadového hospodářství byly stanoveny podrobné cíle i procesy k jejich dosažení: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti vytříděných odpadů k opětovnému… Číst dále… »

6. Ministerská konference Světové zdravotnické organizace

Aktualizováno: 25. července 2022

V roce 2017 uspořádala Ostrava 6. Ministerskou konferenci Světové zdravotnické organizace s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských… Číst dále… »

Ostrava – kandidát na titul Evropské zelené město 2020

Aktualizováno: 8. prosince 2017

Statutární město Ostrava kandiduje na titul Evropské Zelené město 2020 Kandidaturou na tento prestižní titul se chce Ostrava vyrovnat dalším úspěšným evropským městům z minulých… Číst dále… »

Horizon 2020

Aktualizováno: 29. října 2018

Město Ostrava je zapojeno v rámci programu Horizon 2020 do řešení projektu “The Pan-European Urban Climate Service”, jehož cílem je využití nejlepších vědecky dostupných údajů… Číst dále… »

Výukové centrum Bělský les a Lesní škola

Aktualizováno: 8. listopadu 2017

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. zajišťuje činnost specializovaného vzdělávacího centra –  Lesní školy, jehož cílem je šíření osvěty o významu lesa ve všech… Číst dále… »