Sanační čerpání

Publikováno: 6. listopadu 2018

Na území statutárního města Ostravy se nachází řada starých ekologických zátěží s kontaminovanými pozemky. Tato kontaminace v některých případech způsobuje ohrožení podzemních vod a k… Číst dále… »

Množství povrchových vod v roce 2016

Aktualizováno: 23. července 2019

Průtoky ve vodních tocích v Ostravě v roce 2016 Z hlediska vodnosti toků lze rok 2016 charakterizovat jako průměrný až podprůměrný. V roce 2016 se… Číst dále… »

Kvalita pitné vody v Ostravě v roce 2016

Aktualizováno: 23. července 2019

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.,… Číst dále… »

OVAK zavádí Hydropuls, inovativní čištění studní

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

S aktuálními výkyvy počasí spojovanými s klimatickou změnou je potřeba se o zdroje vody, a zejména té pitné, velmi bedlivě starat. Společnost Ostravské vodárny a… Číst dále… »

Voda na Ostravsku splňuje všechny zákonné limity

Aktualizováno: 23. července 2019

Jak uvedla internetová televize Stream, probíhal v České republice nezávislý test tzv. kohoutkové vody, který byl prováděn společností AQUATEST, a.s. Podle uvedených výsledků splňuje voda z vodovodního… Číst dále… »

Jakost vod v Ostravici v Ostravě 2016

Publikováno: 7. listopadu 2017

V profilech na dolním úseku Ostravice – nad Lučinou a v závěrném profilu Ostrava se kvalita vody s rostoucí hustotou zástavby a koncentrací průmyslových činností… Číst dále… »

Jakost vod v Odře v Ostravě 2016

Publikováno: 7. listopadu 2017

V profilu Svinov je kvalita vody v Odře stále ovlivněna odpadními vodami z území města Ostravy a znečištěním přiváděným jejími dalšími přítoky – Polančicí, Porubkou,… Číst dále… »

Analýzy, průzkumy, studie

Slezskoostravský hrad - průzkum kontaminace
Publikováno: 30. října 2017

Za účelem dalšího využití území okolí Slezskokostravského hradu, zasaženého důlními vlivy, byly zpracovány průzkumy kontaminace geoprostředí. Slezskoostravský hrad – průzkum kontaminace Závěrečná zpráva z průzkumu… Číst dále… »

Analýzy, průzkumy, studie

Posouzení IG poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz
Aktualizováno: 14. listopadu 2017

Zveřejnění závěrečné zprávy Posouzení inženýrsko-geologických poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz (Odval Dolu Šverma), zpracované na základě usnesení rady města… Číst dále… »

OVAK pro SMART Ostravu

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

V rámci zkvalitňování služeb dodávek pitné vody dochází k rozšiřování systému dálkového odečtu vodoměrů Smart metering. V rámci programu OVAK PRO SMART OSTRAVU dále poroste počet… Číst dále… »