Cíl č. 3: Zdravá krajina

Aktualizováno: 30. října 2018

Projevy klimatické změny Vzhledem k predikovaným změnám klimatu bude docházet k četnějšímu výskytu sucha (meteorologického, hydrologického, atd.). Opatření pro zadržení vody v krajině tak budou stěžejní pro zachování… Číst dále… »

Cíl č. 2: Příjemné město

Aktualizováno: 30. října 2018

Projevy klimatické změny Projevy klimatické změny ve městech budou souviset především s rostoucími teplotami a obdobími s dlouhodobým suchem, které budou doprovázeny extrémními meteorologickými jevy,… Číst dále… »

Cíl č. 1: Dostatek vody

Aktualizováno: 30. října 2018

Projevy klimatické změny Z dlouhodobých dat není možné v tuto chvíli jednoznačně predikovat, zda v budoucnu dojde z hlediska celkových srážek k jejich poklesu. Trend… Číst dále… »

Město se připravuje na klimatické změny

Aktualizováno: 13. prosince 2018

Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny klimatu se uskutečnila v pondělí 10. září v Ostravě v sále multifunkční haly Gong v Dolní oblasti… Číst dále… »

Mezinárodní konference Adaptace měst na změnu klimatu

Aktualizováno: 13. prosince 2018

Statutární město Ostrava pořádá dne 10. září 2018 Mezinárodní konferenci Adaptace měst na změnu klimatu za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce, primátora Ostravy Tomáše Macury a náměstkyně primátora… Číst dále… »

Ekologizace městské hromadné dopravy

Aktualizováno: 2. listopadu 2018

Od roku 2020 bez dieselových autobusů Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD)… Číst dále… »

Ekologizace lokálních topenišť

Aktualizováno: 29. října 2018

Moravskoslezský kraj (MSK) se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší, a proto jedním z opatření pro jeho zlepšování bylo také financování výměny generačně zastaralých nebo… Číst dále… »

Strategický plán města Ostravy 2017-2023

Aktualizováno: 29. října 2018

Nový Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017 – 2023 byl zpracován ve spolupráci se všemi dotčenými stranami na území města a vize rozvoje… Číst dále… »

Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu

Aktualizováno: 25. července 2022

Ostrava je jedním z prvních měst v České republice, která má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu (dále Adaptační strategie), která navazuje… Číst dále… »