Smart Cities

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava je zapojena do Konceptu Smart Cities, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Největší… Číst dále… »

Resolve

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární… Číst dále… »

Partnerství městská mobilita

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava je také aktivním členem poradní skupiny pro Partnerství městská mobilita (Partnership Urban Mobility – PUM), vedené Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Karlsruhe. V prosinci 2017… Číst dále… »

Smart Moravian-Silesian Region

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava se ve spolupráci s Moravskoslezským regionem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a městem Třinec podílela na přípravě koncepce tzv. Smart Moravian-Silesian region, v níž… Číst dále… »

Pakt starostů a primátorů

Aktualizováno: 29. října 2018

Pakt starostů a primátorů (Convenant of Mayors), ke kterému Ostrava přistoupila v roce 2011 a zařadila se tak mezi jeho první signatáře v České republice,… Číst dále… »

Integrovaný plán mobility Ostrava

Aktualizováno: 29. října 2018

Všechny významné cíle a plány města v oblasti udržitelné dopravy jsou shrnuty v Integrovaném plánu mobility Ostrava, který město Ostrava zpracovalo a schválilo jako dosud jedno z mála… Číst dále… »

Opatření ke snížení emisí z dopravy

Aktualizováno: 29. října 2018

V oblasti opatření v dopravě přejímá Program část návrhů stanovených Integrovaným plánem udržitelné mobility, ale doplňuje je konkrétními projekty. Statická doprava Mezi nezbytná, byť nepopulární opatření patří… Číst dále… »

Systém nakládání s komunálním odpadem

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku statutárního… Číst dále… »

Ostravské muzeum

Od přírodovědných expozic ke questingu
Aktualizováno: 8. listopadu 2017

Jedním z poslání Ostravského muzea je také sledovat historii vývoje území a přírodního bohatství. Stálou přírodovědnou expozici, doplněnou o interaktivní aktivity můžete navštívit kdykoli v… Číst dále… »

Výukové centrum Zoo Ostrava

Aktualizováno: 14. listopadu 2017

Zoologická zahrada Ostrava se v souladu s posláním moderních zoologických zahrad podílí na zachování biologické rozmanitosti záchrannými chovy ohrožených druhů zvířat v lidské péči. Neméně významná je i… Číst dále… »