Město se připravuje na klimatické změny

Aktualizováno: 13. prosince 2018

Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny klimatu se uskutečnila v pondělí 10. září v Ostravě v sále multifunkční haly Gong v Dolní oblasti… Číst dále… »

6. Ministerská konference Světové zdravotnické organizace

Aktualizováno: 25. července 2022

V roce 2017 uspořádala Ostrava 6. Ministerskou konferenci Světové zdravotnické organizace s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských… Číst dále… »

Horizon 2020

Aktualizováno: 29. října 2018

Město Ostrava je zapojeno v rámci programu Horizon 2020 do řešení projektu “The Pan-European Urban Climate Service”, jehož cílem je využití nejlepších vědecky dostupných údajů… Číst dále… »

Smart Cities

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava je zapojena do Konceptu Smart Cities, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Největší… Číst dále… »

Resolve

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární… Číst dále… »

Partnerství městská mobilita

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava je také aktivním členem poradní skupiny pro Partnerství městská mobilita (Partnership Urban Mobility – PUM), vedené Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Karlsruhe. V prosinci 2017… Číst dále… »

Smart Moravian-Silesian Region

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava se ve spolupráci s Moravskoslezským regionem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a městem Třinec podílela na přípravě koncepce tzv. Smart Moravian-Silesian region, v níž… Číst dále… »

Pakt starostů a primátorů

Aktualizováno: 29. října 2018

Pakt starostů a primátorů (Convenant of Mayors), ke kterému Ostrava přistoupila v roce 2011 a zařadila se tak mezi jeho první signatáře v České republice,… Číst dále… »

URBACT

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava uspěla ve výzvě Sítě evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT a převezme ocenění Město s dobrou praxí za zapojování obyvatel do strategického plánování. Titul… Číst dále… »