Vysvětlivky

Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Necertifikované nízkonákladové senzory kvality ovzduší
(hodnoty jsou pouze orientační)


Českobratrská

NO2 3H 44.500
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 18.700
PM2,5 3H 10.000
O3 3H ---
CO8 3H ---

Fifejdy

NO2 3H 19.900
PM10 24H ---
SO2 3H 7.600
PM10 3H 14.900
PM2,5 3H ---
O3 3H 23.500
CO8 3H ---

Mariánské Hory

NO2 3H 24.900
PM10 24H ---
SO2 3H 5.600
PM10 3H 15.700
PM2,5 3H ---
O3 3H 22.900
CO8 3H ---

Poruba DD

NO2 3H 33.500
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 19.000
PM2,5 3H 9.300
O3 3H ---
CO8 3H ---

Poruba

NO2 3H 29.500
PM10 24H ---
SO2 3H 1.300
PM10 3H 17.300
PM2,5 3H ---
O3 3H ---
CO8 3H ---

Přívoz

NO2 3H 35.400
PM10 24H ---
SO2 3H 10.300
PM10 3H 18.700
PM2,5 3H 14.100
O3 3H ---
CO8 3H ---

Radvanice

NO2 3H 27.300
PM10 24H ---
SO2 3H 8.300
PM10 3H 17.700
PM2,5 3H 11.300
O3 3H 24.200
CO8 3H ---

Radvanice OZO

NO2 3H 38.400
PM10 24H ---
SO2 3H 5.600
PM10 3H 34.300
PM2,5 3H ---
O3 3H 15.500
CO8 3H ---

Zábřeh

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 13.200
PM2,5 3H 10.400
O3 3H ---
CO8 3H ---

Hrušov

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 16.000
PM2,5 3H 9.100
O3 3H ---
CO8 3H ---

Přívoz Na Náhonu

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H ---
PM2,5 3H ---
O3 3H ---
CO8 3H ---

Přívoz Orebitská

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 17.401
PM2,5 3H 9.301
O3 3H ---
CO8 3H ---

Měřící vůz

NO2 3H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 3H 30.900
PM10 3H 57.000
PM2,5 3H ---
O3 3H 30.400
CO8 3H 756.200

Přívoz Sever

Nová ves Vodárna

Radnice

Slezská

ÚMOb Jih

FN Ostrava

O Třebovice OC

Martinov

Přívoz Mexiko

Vítkovice kostel

Ostravar Aréna

Přívoz Sever 

2.10.2023
Kód: METEODUST3
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: Ovanet
Ulice měření: Plzeňská
Zeměpisné souřadnice: 49.7943378, 18.2503031
Nadmořská výška: 237 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3