Vysvětlivky

Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Necertifikované nízkonákladové senzory kvality ovzduší
(hodnoty jsou pouze orientační)


Českobratrská

NO2 3H 42.200
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 26.600
PM2,5 3H 11.200
O3 3H ---
CO8 3H ---

Fifejdy

NO2 3H 9.400
PM10 24H ---
SO2 3H 5.800
PM10 3H 19.900
PM2,5 3H ---
O3 3H 110.300
CO8 3H ---

Mariánské Hory

NO2 3H 9.300
PM10 24H ---
SO2 3H 5.300
PM10 3H 23.700
PM2,5 3H 11.300
O3 3H 110.600
CO8 3H ---

Poruba DD

NO2 3H 16.200
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 21.300
PM2,5 3H 11.700
O3 3H ---
CO8 3H ---

Poruba

NO2 3H 7.400
PM10 24H ---
SO2 3H 4.300
PM10 3H 19.200
PM2,5 3H 15.300
O3 3H ---
CO8 3H ---

Přívoz

NO2 3H 14.000
PM10 24H ---
SO2 3H 4.000
PM10 3H 27.600
PM2,5 3H 13.000
O3 3H ---
CO8 3H ---

Radvanice

NO2 3H 15.400
PM10 24H ---
SO2 3H 5.300
PM10 3H 26.700
PM2,5 3H 13.300
O3 3H 109.900
CO8 3H ---

Radvanice OZO

NO2 3H 15.100
PM10 24H ---
SO2 3H 10.000
PM10 3H 30.300
PM2,5 3H 14.000
O3 3H 110.900
CO8 3H ---

Zábřeh

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 13.000
PM2,5 3H 11.600
O3 3H ---
CO8 3H ---

Hrušov

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 28.900
PM2,5 3H 14.700
O3 3H ---
CO8 3H ---

Měřící vůz

NO2 3H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 3H 30.900
PM10 3H 57.000
PM2,5 3H ---
O3 3H 30.400
CO8 3H 756.200

Přívoz Sever

Nová ves Vodárna

Radnice

Slezská

ÚMOb Jih

FN Ostrava

O Třebovice OC

Martinov

Přívoz Mexiko

Vítkovice kostel

Ostravar Aréna

Slezská

22.7.2024
Kód: METEODUST9
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: Ovanet
Ulice měření: -
Zeměpisné souřadnice: 49.8267842, 18.1976528
Nadmořská výška: 233 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
3h 24h klouzavě 3h 3h 3h 3h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
22.7 11:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
22.7 10:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
22.7 09:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
22.7 08:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
22.7 07:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
22.7 06:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
22.7 05:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
22.7 04:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
22.7 03:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
22.7 02:00:00 --- --- --- --- --- --- ---
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3