Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 3H 16.800
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 11.000
PM2,5 3H 10.000
O3 3H ---
CO8 3H ---

Fifejdy

NO2 3H 10.700
PM10 24H ---
SO2 3H 6.400
PM10 3H 12.700
PM2,5 3H ---
O3 3H 53.100
CO8 3H ---

Mariánské Hory

NO2 3H 12.000
PM10 24H ---
SO2 3H 5.600
PM10 3H 8.300
PM2,5 3H ---
O3 3H 33.500
CO8 3H ---

Poruba DD

NO2 3H 13.500
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 16.700
PM2,5 3H 16.000
O3 3H ---
CO8 3H ---

Poruba

NO2 3H 16.000
PM10 24H ---
SO2 3H 6.500
PM10 3H 14.000
PM2,5 3H ---
O3 3H ---
CO8 3H ---

Přívoz

NO2 3H 36.300
PM10 24H ---
SO2 3H 6.700
PM10 3H 9.800
PM2,5 3H 9.800
O3 3H ---
CO8 3H ---

Hrabová

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H ---
PM2,5 3H ---
O3 3H ---
CO8 3H ---

Kunčičky

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H ---
PM2,5 3H ---
O3 3H ---
CO8 3H ---

Radvanice

NO2 3H 22.100
PM10 24H ---
SO2 3H 18.300
PM10 3H 29.300
PM2,5 3H 25.700
O3 3H 45.400
CO8 3H ---

Radvanice OZO

NO2 3H 15.500
PM10 24H ---
SO2 3H 13.300
PM10 3H 11.300
PM2,5 3H ---
O3 3H 49.300
CO8 3H ---

Zábřeh

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 15.200
PM2,5 3H 6.300
O3 3H ---
CO8 3H ---

Hrušov

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 13.000
PM2,5 3H 11.900
O3 3H ---
CO8 3H ---

Měřící vůz

NO2 3H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 3H 30.900
PM10 3H 57.000
PM2,5 3H ---
O3 3H 30.400
CO8 3H 756.200

Ostrava-Fifejdy

25.1.2021
Kód: TOFFA
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ČHMÚ
Ulice měření: Gen. Janouška
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 21.075", 18° 15´ 49.281"
Nadmořská výška: 220 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
3h 24h klouzavě 3h 3h 3h 3h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
25.1 01:00:00 12.700 --- --- 6.400 10.700 53.100 ---
25.1 00:00:00 12.000 --- --- 6.600 10.600 54.100 ---
24.1 23:00:00 13.700 --- --- 6.800 11.200 54.300 ---
24.1 22:00:00 16.700 --- --- 7.500 13.500 50.200 ---
24.1 21:00:00 15.700 --- --- 7.700 15.700 44.900 ---
24.1 20:00:00 13.000 --- --- 7.300 15.600 42.800 ---
24.1 19:00:00 13.300 --- --- 6.700 15.000 44.500 ---
24.1 18:00:00 11.700 --- --- 5.300 11.500 46.600 ---
24.1 17:00:00 9.000 --- --- 5.500 9.500 46.900 ---
24.1 16:00:00 7.000 --- --- 6.300 9.000 47.100 ---
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3