Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H 27.400
PM10 24H 20.100
SO2 1H ---
PM10 1H 20.000
PM2,5 1H 19.000
O3 1H ---
CO8 1H 514.000

Fifejdy

NO2 1H 19.900
PM10 24H 19.400
SO2 1H 5.100
PM10 1H 13.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 26.300
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 16.500
PM10 24H 17.600
SO2 1H 5.600
PM10 1H 16.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 32.500
CO8 1H 262.000

Poruba DD

NO2 1H 21.600
PM10 24H 20.500
SO2 1H ---
PM10 1H 20.000
PM2,5 1H 20.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 17.400
PM10 24H 20.300
SO2 1H 1.300
PM10 1H 14.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 23.000
PM10 24H 20.800
SO2 1H 3.500
PM10 1H 15.000
PM2,5 1H 6.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 29.100
PM10 24H 34.000
SO2 1H 12.500
PM10 1H 35.000
PM2,5 1H 32.000
O3 1H 19.000
CO8 1H 2161.000

Radvanice OZO

NO2 1H 15.100
PM10 24H 24.800
SO2 1H 5.600
PM10 1H 19.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 36.100
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 19.500
SO2 1H ---
PM10 1H 27.000
PM2,5 1H 16.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Fifejdy

7.12.2019
Kód: TOFFA
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ČHMÚ
Ulice měření: Gen. Janouška
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 21.075", 18° 15´ 49.281"
Nadmořská výška: 220 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
7.12 16:00:00 13.000 19.400 --- 5.100 19.900 26.300 ---
7.12 15:00:00 12.000 20.200 --- 5.100 17.200 29.500 ---
7.12 14:00:00 14.000 20.800 --- 6.700 14.500 33.900 ---
7.12 13:00:00 19.000 21.300 --- 6.400 11.300 37.100 ---
7.12 12:00:00 15.000 21.700 --- 5.900 10.900 35.300 ---
7.12 11:00:00 22.000 21.800 --- 5.300 11.500 32.500 ---
7.12 10:00:00 18.000 22.100 --- 6.100 12.200 31.500 ---
7.12 09:00:00 21.000 22.500 --- 5.600 12.100 30.500 ---
7.12 08:00:00 18.000 22.600 --- 5.600 11.300 30.300 ---
7.12 07:00:00 17.000 22.800 --- 5.900 12.100 29.100 ---
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3