Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H 15.700
PM10 24H 35.400
SO2 1H ---
PM10 1H 22.000
PM2,5 1H 20.000
O3 1H ---
CO8 1H 534.000

Fifejdy

NO2 1H 12.200
PM10 24H 30.800
SO2 1H 1.300
PM10 1H 24.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 41.500
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 10.100
PM10 24H 21.800
SO2 1H 5.600
PM10 1H 13.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 45.900
CO8 1H 289.000

Poruba DD

NO2 1H 9.000
PM10 24H 30.600
SO2 1H ---
PM10 1H 23.000
PM2,5 1H 23.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 10.900
PM10 24H 31.700
SO2 1H 3.700
PM10 1H 26.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 13.000
PM10 24H 33.900
SO2 1H 3.200
PM10 1H 26.000
PM2,5 1H 24.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 12.400
PM10 24H 47.500
SO2 1H 5.600
PM10 1H 23.000
PM2,5 1H 22.000
O3 1H 39.500
CO8 1H 1125.000

Radvanice OZO

NO2 1H 8.000
PM10 24H 35.100
SO2 1H 5.600
PM10 1H 21.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 42.900
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 31.400
SO2 1H ---
PM10 1H 27.000
PM2,5 1H 27.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrušov

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H 23.217
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Přívoz

23.1.2020
Kód: TOPRA
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ČHMÚ
Ulice měření: Na Mlýnici
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 22.530", 18° 16´ 11.068"
Nadmořská výška: 207 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
23.1 02:00:00 26.000 33.900 24.000 3.200 13.000 --- ---
23.1 01:00:00 --- 34.600 --- --- --- --- ---
23.1 00:00:00 34.000 34.700 33.000 1.300 14.700 --- ---
22.1 23:00:00 43.000 34.000 38.000 3.700 16.600 --- ---
22.1 22:00:00 52.000 33.300 47.000 3.500 33.300 --- ---
22.1 21:00:00 54.000 32.100 42.000 4.500 43.800 --- ---
22.1 20:00:00 39.000 30.800 41.000 4.000 34.400 --- ---
22.1 19:00:00 44.000 30.200 45.000 3.700 32.500 --- ---
22.1 18:00:00 44.000 29.300 43.000 --- --- --- ---
22.1 17:00:00 34.000 28.300 42.000 3.500 31.000 --- ---
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3