Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H 15.700
PM10 24H 35.400
SO2 1H ---
PM10 1H 22.000
PM2,5 1H 20.000
O3 1H ---
CO8 1H 534.000

Fifejdy

NO2 1H 12.200
PM10 24H 30.800
SO2 1H 1.300
PM10 1H 24.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 41.500
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 10.100
PM10 24H 21.800
SO2 1H 5.600
PM10 1H 13.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 45.900
CO8 1H 289.000

Poruba DD

NO2 1H 9.000
PM10 24H 30.600
SO2 1H ---
PM10 1H 23.000
PM2,5 1H 23.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 10.900
PM10 24H 31.700
SO2 1H 3.700
PM10 1H 26.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 13.000
PM10 24H 33.900
SO2 1H 3.200
PM10 1H 26.000
PM2,5 1H 24.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 12.400
PM10 24H 47.500
SO2 1H 5.600
PM10 1H 23.000
PM2,5 1H 22.000
O3 1H 39.500
CO8 1H 1125.000

Radvanice OZO

NO2 1H 8.000
PM10 24H 35.100
SO2 1H 5.600
PM10 1H 21.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 42.900
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 31.400
SO2 1H ---
PM10 1H 27.000
PM2,5 1H 27.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrušov

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H 23.217
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Mariánské Hory

23.1.2020
Kód: TOMHK
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ZÚ, SMOva
Ulice měření: Zelená
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 29.495", 18° 15´ 49.157"
Nadmořská výška: 225 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
23.1 02:00:00 13.000 21.800 --- 5.600 10.100 45.900 289.000
23.1 01:00:00 10.000 21.800 --- 5.600 11.100 42.900 304.000
23.1 00:00:00 14.000 22.100 --- 5.600 11.900 43.700 312.000
22.1 23:00:00 31.000 22.000 --- 10.900 27.200 24.900 321.000
22.1 22:00:00 32.000 21.300 --- 11.500 34.800 10.400 327.000
22.1 21:00:00 32.000 20.700 --- 5.600 27.000 19.200 310.000
22.1 20:00:00 29.000 20.100 --- 5.600 23.100 24.700 293.000
22.1 19:00:00 29.000 19.800 --- 5.600 22.600 26.500 281.000
22.1 18:00:00 30.000 19.300 --- 5.600 23.300 27.100 271.000
22.1 17:00:00 29.000 18.900 --- 5.600 22.400 28.900 260.000
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3