Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H ---
PM10 24H 12.000
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 405.000

Fifejdy

NO2 1H ---
PM10 24H 11.200
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 4.000
PM10 24H 10.300
SO2 1H 18.600
PM10 1H 13.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 80.000
CO8 1H 212.000

Poruba DD

NO2 1H 4.000
PM10 24H 14.800
SO2 1H ---
PM10 1H 18.000
PM2,5 1H 17.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H ---
PM10 24H 10.200
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H ---
PM10 24H 10.800
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 13.600
PM10 24H 19.900
SO2 1H 16.000
PM10 1H 19.000
PM2,5 1H 18.000
O3 1H 72.800
CO8 1H 486.000

Radvanice OZO

NO2 1H 27.200
PM10 24H 21.700
SO2 1H 25.800
PM10 1H 39.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 61.600
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 9.500
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrušov

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H 18.673
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Mariánské Hory

17.2.2020
Kód: TOMHK
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ZÚ, SMOva
Ulice měření: Zelená
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 29.495", 18° 15´ 49.157"
Nadmořská výška: 225 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
17.2 01:00:00 13.000 10.300 --- 18.600 4.000 80.000 212.000
17.2 00:00:00 14.000 10.000 --- 19.700 4.000 79.400 214.000
16.2 23:00:00 16.000 9.700 --- 18.900 4.000 80.400 209.000
16.2 22:00:00 14.000 9.200 --- 17.600 4.000 82.600 202.000
16.2 21:00:00 14.000 8.700 --- 13.600 4.000 84.600 196.000
16.2 20:00:00 11.000 8.400 --- 5.600 4.000 84.000 191.000
16.2 19:00:00 10.000 8.300 --- 5.600 4.000 83.400 186.000
16.2 18:00:00 9.000 8.200 --- 5.600 4.000 84.200 182.000
16.2 17:00:00 15.000 8.100 --- 5.600 4.000 82.800 181.000
16.2 16:00:00 9.000 8.100 --- 5.600 4.000 87.400 177.000
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3