Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H 18.900
PM10 24H 35.300
SO2 1H ---
PM10 1H 24.000
PM2,5 1H 21.000
O3 1H ---
CO8 1H 508.000

Fifejdy

NO2 1H 12.200
PM10 24H 30.800
SO2 1H 1.300
PM10 1H 23.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 12.400
PM10 24H 21.600
SO2 1H 5.600
PM10 1H 12.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 42.300
CO8 1H 269.000

Poruba DD

NO2 1H 8.400
PM10 24H 30.400
SO2 1H ---
PM10 1H 23.000
PM2,5 1H 22.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 10.300
PM10 24H 31.300
SO2 1H 3.500
PM10 1H 20.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 13.800
PM10 24H 34.100
SO2 1H 3.500
PM10 1H 27.000
PM2,5 1H 18.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 12.200
PM10 24H 46.500
SO2 1H 5.600
PM10 1H 24.000
PM2,5 1H 23.000
O3 1H 36.300
CO8 1H 828.000

Radvanice OZO

NO2 1H 4.000
PM10 24H 35.000
SO2 1H 5.600
PM10 1H 22.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 39.900
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 31.300
SO2 1H ---
PM10 1H 26.000
PM2,5 1H 22.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrušov

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H 21.399
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Českobratrská (hot spot)

23.1.2020
Kód: TOCBA
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ČHMÚ
Ulice měření: Českobratrská
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 23.451", 18° 17´ 23.914"
Nadmořská výška: 215 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
23.1 03:00:00 24.000 35.300 21.000 --- 18.900 --- 508.000
23.1 02:00:00 22.000 35.400 20.000 --- 15.700 --- 534.000
23.1 01:00:00 --- 36.200 --- --- --- --- 579.000
23.1 00:00:00 22.000 35.800 19.000 --- 22.400 --- 587.000
22.1 23:00:00 43.000 36.000 37.000 --- 35.600 --- 617.000
22.1 22:00:00 54.000 35.300 46.000 --- 48.600 --- 609.000
22.1 21:00:00 49.000 34.300 43.000 --- 44.200 --- 587.000
22.1 20:00:00 48.000 33.300 43.000 --- 38.600 --- 568.000
22.1 19:00:00 46.000 32.500 41.000 --- 39.400 --- 550.000
22.1 18:00:00 44.000 31.700 39.000 --- 43.400 --- 533.000
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3