Kotlíkové dotace – II. výzva (ukončeno)

Aktualizováno: 21. listopadu 2018

Obecné informace ke II. výzvě kotlíkových dotací: Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky… Číst dále… »

Nadlimitní údržba komunikací

Aktualizováno: 29. října 2018

Nadlimitní údržba komunikací – snižuje druhotné znečištění ovzduší provozem vozidel. Čištění vozovek v povinném rozsahu není v podmínkách Ostravy dostačující, proto v minulém období bylo čištění rozšířeno nejen… Číst dále… »

Bezúročné zápůjčky na výměnu kotlů

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava poskytne bezúročné zápůjčky v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji Podklady k poskytování bezúročných zápůjček statutárního města Ostravy na realizaci výměny kotlů… Číst dále… »

Opatření ke snížení emisí z dopravy

Aktualizováno: 29. října 2018

V oblasti opatření v dopravě přejímá Program část návrhů stanovených Integrovaným plánem udržitelné mobility, ale doplňuje je konkrétními projekty. Statická doprava Mezi nezbytná, byť nepopulární opatření patří… Číst dále… »

Podpora projektů

Aktualizováno: 29. října 2018

Statutární město Ostrava ze svého rozpočtu poskytuje účelové dotace na realizaci projektů externích subjektů. Ozdravné pobyty Město Ostrava poskytuje školám dotace a příspěvky na ozdravné… Číst dále… »

Ekologizace městské hromadné dopravy

Aktualizováno: 2. listopadu 2018

Od roku 2020 bez dieselových autobusů Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD)… Číst dále… »

Ekologizace lokálních topenišť

Aktualizováno: 29. října 2018

Moravskoslezský kraj (MSK) se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší, a proto jedním z opatření pro jeho zlepšování bylo také financování výměny generačně zastaralých nebo… Číst dále… »

Zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

Aktualizováno: 21. listopadu 2018

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 14.12.2016 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,… Číst dále… »

Kontrola stavu a provozu stacionárního zdroje na pevná paliva

Aktualizováno: 21. listopadu 2018

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu… Číst dále… »