Produkce komunálního odpadu v roce 2018

Publikováno: 25. července 2019

V roce 2018 vyprodukovali občané města 108 601 tun komunálního odpadu, o 3 969 tun méně než v roce 2017, v procentuálním vyjádření činí pokles 8,9%.  Celkové množství… Číst dále… »

Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2019

Publikováno: 8. ledna 2019

Poplatek „za odpad“ je již patnáctým rokem v Ostravě stanoven na 498 korun na osobu a kalendářní rok. Nově je však zrušeno osvobození od poplatku… Číst dále… »

Míra využití odpadů v roce 2017

Publikováno: 27. září 2018

Materiálově nebo energeticky bylo využito 42.034 t odpadu, což představuje 37,3 % všech komunálních odpadů vyprodukovaných v Ostravě v roce 2017. Největší měrou se zde… Číst dále… »

Produkce komunálního odpadu v roce 2017

Publikováno: 27. září 2018

V roce 2017 vyprodukovali obyvatelé města Ostravy 112.570 t komunálního odpadu, o 9.609 t více, než v roce 2016. V procentuálním vyjádření činí nárůst 9,3 %…. Číst dále… »

Poplatek za komunální odpad 2018

Publikováno: 21. prosince 2017

Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018 Už od roku 2005 je výše místního… Číst dále… »

Míra využití odpadu 2010-2016

Aktualizováno: 6. listopadu 2018

Využití odpadů zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a organickou… Číst dále… »

Produkce komunálního odpadu 2010-2016

Aktualizováno: 6. listopadu 2018

Množství komunálního odpadu produkovaného občany města každoročně roste. I přesto lze pozorovat pozitivní změny v chování jeho obyvatel v otázce ochrany životního prostředí v Ostravě…. Číst dále… »