Poplatek za komunální odpad 2018

Publikováno: 21. prosince 2017

Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018 Už od roku 2005 je výše místního… Číst dále… »

Míra využití odpadu 2010-2016

Aktualizováno: 6. listopadu 2018

Využití odpadů zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a organickou… Číst dále… »

Produkce komunálního odpadu 2010-2016

Aktualizováno: 6. listopadu 2018

Množství komunálního odpadu produkovaného občany města každoročně roste. I přesto lze pozorovat pozitivní změny v chování jeho obyvatel v otázce ochrany životního prostředí v Ostravě…. Číst dále… »