Opatření ke snížení emisí z dopravy

Aktualizováno: 29. října 2018

V oblasti opatření v dopravě přejímá Program část návrhů stanovených Integrovaným plánem udržitelné mobility, ale doplňuje je konkrétními projekty. Statická doprava Mezi nezbytná, byť nepopulární opatření patří… Číst dále… »

Systém nakládání s komunálním odpadem

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku statutárního… Číst dále… »

Ostravské muzeum

Od přírodovědných expozic ke questingu
Aktualizováno: 8. listopadu 2017

Jedním z poslání Ostravského muzea je také sledovat historii vývoje území a přírodního bohatství. Stálou přírodovědnou expozici, doplněnou o interaktivní aktivity můžete navštívit kdykoli v… Číst dále… »

Výukové centrum Zoo Ostrava

Aktualizováno: 14. listopadu 2017

Zoologická zahrada Ostrava se v souladu s posláním moderních zoologických zahrad podílí na zachování biologické rozmanitosti záchrannými chovy ohrožených druhů zvířat v lidské péči. Neméně významná je i… Číst dále… »

URBACT

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava uspěla ve výzvě Sítě evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT a převezme ocenění Město s dobrou praxí za zapojování obyvatel do strategického plánování. Titul… Číst dále… »

Strategický plán města Ostravy 2017-2023

Aktualizováno: 29. října 2018

Nový Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017 – 2023 byl zpracován ve spolupráci se všemi dotčenými stranami na území města a vize rozvoje… Číst dále… »

Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu

Aktualizováno: 25. července 2022

Ostrava je jedním z prvních měst v České republice, která má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu (dále Adaptační strategie), která navazuje… Číst dále… »

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava

Aktualizováno: 29. října 2018

Pro snížení hladiny hluku ve městě Ostravě byl zpracován Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, který se zabývá především možnostmi snížení hluku v kritických místech nejzávažnějších… Číst dále… »

Systém řízení dle ISO14001

Publikováno: 11. října 2017

Realizace projektu „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných… Číst dále… »

Zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

Aktualizováno: 21. listopadu 2018

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 14.12.2016 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,… Číst dále… »