Analýzy, průzkumy, studie

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy

Aktuální revize studie nízkoemisních zón zpracovaná společnostmi E-expert, spol. s r.o. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., březen 2018 a stanovisko k možnosti jejich zavedení Informativní materiál o možnostech zlepšení kvality ovzduší při zavedení opatření v dopravě z dubna roku 2018.

Analýza kvality ovzduší na území města a legislativa v ochraně ovzduší

Popis imisní a emisní situace na území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst, vlivu dopravy a dálkového přenosu z Polska, rozklad platné legislativy a návrh na její změnu 2008 – 2009.

Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší

Stanovení možného původu prašného aerosolu, sledování jeho pohybu a zhodnocení meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě za období let 2006–2011.

Hodnocení smogové situace v Ostravě – listopad 2011

Studie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě souvislostí pohybu vzdušné masy a naměřenými koncentracemi na území severovýchodní části Moravskoslezského kraje při nepříznivých rozptylových podmínkách trvajících 22 dnů v období od 31. 10. 2011 do 21. 11. 2011.

Informace k vysokému obsahu síry v ovzduší v roce 2011

V dubnu roku 2011 oslovil náměstek primátora Dalibor Madej premiéra Jana Fišera v záležitosti odstraňování staré ekologické zátěže Laguny OSTRAMO. Dne 16. června obdržel pan náměstek odpověď. Oba dopisy přinášíme v následujících odkazech. Vzhledem k neutěšené situaci v řešení problému poslal 14. 9. 2011 další dopis primátor města Petr Kajnar premiérovi Petru Nečasovi.

Komentář MUDr. Zdeňka Šmehrovského, Ph. d. k vystoupení MUDr. Radima Šráma, DrSc., v pořadu Milénium

Komentář MUDr. Zdeňka Šmerhovského, Ph.D., vedoucího oddělení pro neinfekční epidemiologii a hygienu práce SZÚ Praha, k vystoupení MUDr. Radima Šráma, DrSc., v pořadu Milénium, vysílaném ČT 24 v 12:35 dne 15.4.2010:

Konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území statutárního města Ostravy

Zhodnocení kvality ovzduší s uvedením jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší a návrh konkrétních opatření pro zlepšení kvality ovzduší na území statutárního města Ostravy.

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

Souhrn návrhu konkrétních technických opatření (akční plán), která budou realizována v období let 2011 – 2015 a která přispějí ke zlepšení kvality ovzduší na území města.

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší – I. aktualizace

Aktualizace strategického dokumentu v oblasti možného a systematického zlepšování kvality ovzduší na území města Ostravy.

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší – II. aktualizace

Aktualizace strategického dokumentu v oblasti možného a systematického zlepšování kvality ovzduší na území města Ostravy. (leden 2015)

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší – III. aktualizace

Aktualizace strategického dokumentu v oblasti možného a systematického zlepšování kvality ovzduší na území města Ostravy. (leden 2017)

Memorandum Ostrava – Katovice

Memorandum statutárního města Ostravy a města Katovice o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí.

Statistické vyhodnocení zpětných trajektorií pro území Ostravy

Stanovení (odborný odhad) dálkového přenosu znečištění přiváděného do území Ostravy znečištěným vzduchem z oblastí v okruhu cca do 100 km od centra města.

Prezentace o kvalitě ovzduší

Pro statutární město Ostrava zpracovala společnost ENVIRTA CZ s.r.o.

Prezentace Zdraví

Pro statutární město Ostrava zpracovala společnost ENVIRTA CZ s.r.o.

Rozhovor o Studii výskytu respiračních potíží u školních dětí v Ostravě

Rozšířená verze rozhovoru s prof. Petrem Pohunkem, ředitelem České iniciativy pro astma, o aktuální Studii výskytu respiračních potíží u školních dětí v Ostravě

Vizualizace transportu znečištění v ostravsko-katovické průmyslové oblasti

Zobrazení dynamického chování kvality ovzduší v ostravsko-katovické oblasti (Moravskoslezský kraj a Slezské vojvodství).

Vliv nezaměstnanosti na kvalitu života v Ostravě (2013)

Studie společnosti MEDISCIO Society, s.r.o. zkoumající vliv nezaměstnanosti na kvalitu života v Ostravě.

Výsledky měření balónem (2014)

Protokoly o měření kvality ovzduší meteorologickým balónem v roce 2014.

Závazná stanoviska podle zákona o ochraně ovzduší

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí

Zlepšení čistoty ovzduší města Ostravy v oblasti dopravy

Dokumenty, tabulky, mapy a další informace k tématu ovzduší v Ostravě a doprava

Znečištění ovzduší benzenem na území města Ostravy v letech 1999-2007

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Ostrava, Mgr. Libor Černíkovský, Mgr. Blanka Krejčí, říjen 2008

Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem podle části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění