Turkov: les uprostřed města

16. května 2018

Několik desítek metrů od panelových domů jednoho z porubských sídlišť najdete lužní les. Zdobí ho dvousetleté mohutné duby, na jaře koberce sasanek a orsejů a… Číst »

Přírodní památky

6. října 2017

Kategorie přírodních památek má v Ostravě nejpočetnější zastoupení, kromě větších území Turkova a Heřmanického rybníku mezi ně patří i tři bludné balvany. Přírodní památkou  přírodní… Číst »

Přírodní rezervace na území města Ostravy

6. října 2017

Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Na území města se nachází celkem čtyři – Polanský… Číst »

Národní přírodní památka Landek

6. října 2017

Národní přírodní památka Landek byla vyhlášena v roce 1966. Mezi ostravskými zvláště chráněnými územími má specifickou pozici, která je dána její polohou (leží na vyvýšeném… Číst »

Národní přírodní rezervace Polanská niva

6. října 2017

Národní přírodní rezervace Polanská niva byla vyhlášena v roce 1985, později se stala součástí chráněné krajinné oblasti Poodří. Je chráněna kvůli jedinečnému pozůstatku lužních lesů… Číst »

Chráněná krajinná oblast Poodří

5. října 2017

Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v roce 1991. Přestože na území města zasahuje pouze severovýchodní částí, je to plošně nejrozlehlejší zvláště chráněné území. V… Číst »