Opatření

Budování sítě cyklotras - rok 2017
4. prosince 2017

Návrh realizace staveb vychází z koncepce cyklistické dopravy, z připravenosti staveb pro realizaci a z potřeby propojení a návaznosti na již realizované stavby. Ke konci roku… Číst »

Opatření

Integrace dopravního systému
30. října 2017

Ostrava má tři hlavní centra, které leží v relativně velké vzdálenosti od sebe. Prostor mezi jednotlivými hustě osídlenými, rezidenčními lokalitami a oblastmi s nabídkou zaměstnání, obchodu… Číst »

Opatření

Zvyšování atraktivity MHD
30. října 2017

Inteligentní dopravní systémy Cílem zavádění inteligentních dopravních systémů je zajistit bezpečnější a efektivnější dopravu s menšími kongescemi na silnicích a nižším ekologickým zatížením prostředí. Uplatňují… Číst »

Opatření

Ekologizace provozu MHD
26. října 2017

Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD) představuje využití 105 nových nízkopodlažních autobusů… Číst »