Opatření

OVAK PRO SMART OSTRAVU
27. října 2017

V rámci zkvalitňování služeb dodávek pitné vody dochází k rozšiřování systému dálkového odečtu vodoměrů Smart metering. V rámci programu OVAK PRO SMART OSTRAVU dále poroste počet… Číst »

Opatření

Digitální povodňový plán ORP Ostrava
26. října 2017

V roce 2014 Ostrava byl zpracován Digitální povodňový plán, jehož financování hradilo statutární město Ostrava. Digitální povodňový plán je zpracován pro území obce s rozšířenou působností… Číst »