Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H 62.200
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H 39.000
PM2,5 1H 36.000
O3 1H ---
CO8 1H 546.000

Fifejdy

NO2 1H 30.600
PM10 24H 48.200
SO2 1H 6.100
PM10 1H 34.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 23.300
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 26.600
PM10 24H 37.300
SO2 1H 5.600
PM10 1H 24.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 25.500
CO8 1H 277.000

Poruba DD

NO2 1H 21.400
PM10 24H 28.800
SO2 1H ---
PM10 1H 17.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 20.700
PM10 24H ---
SO2 1H 4.000
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 30.000
PM10 24H 48.100
SO2 1H 4.800
PM10 1H 29.000
PM2,5 1H 39.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H 26.000
PM10 24H 37.500
SO2 1H 5.600
PM10 1H 12.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 486.000

Kunčičky

NO2 1H 36.700
PM10 24H 34.300
SO2 1H 5.600
PM10 1H 27.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 545.000

Radvanice

NO2 1H 18.900
PM10 24H ---
SO2 1H 13.600
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H 27.500
CO8 1H 443.000

Radvanice OZO

NO2 1H 14.700
PM10 24H 56.300
SO2 1H 13.600
PM10 1H 46.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 35.300
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 54.600
SO2 1H ---
PM10 1H 39.000
PM2,5 1H 32.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Fifejdy

13.12.2018
Kód: TOFFA
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ČHMÚ
Ulice měření: Gen. Janouška
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 21.075", 18° 15´ 49.281"
Nadmořská výška: 220 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
13.12 09:00:00 34.000 48.200 --- 6.100 30.600 23.300 ---
13.12 08:00:00 28.000 47.400 --- 4.800 32.900 20.100 ---
13.12 07:00:00 25.000 46.500 --- 5.900 25.100 27.100 ---
13.12 06:00:00 34.000 46.000 --- 9.900 25.300 25.500 ---
13.12 05:00:00 43.000 45.100 --- 6.400 14.200 34.100 ---
13.12 04:00:00 57.000 43.600 --- --- --- 25.900 ---
13.12 03:00:00 71.000 41.500 --- 14.900 25.100 --- ---
13.12 02:00:00 83.000 39.000 --- 16.800 25.300 21.300 ---
13.12 01:00:00 --- 33.600 --- --- --- --- ---
13.12 00:00:00 87.000 32.500 --- 21.300 37.700 6.800 ---
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3