Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku a pestrou stravu bohatou na vitamín C. Doporučujeme pravidelné intenzivní větrání místností v krátkých časových intervalech.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H ---
PM10 24H 54.600
SO2 1H ---
PM10 1H 75.000
PM2,5 1H 69.000
O3 1H ---
CO8 1H 711.000

Fifejdy

NO2 1H 25.400
PM10 24H 45.500
SO2 1H 13.000
PM10 1H 80.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 19.600
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 23.900
PM10 24H 34.800
SO2 1H 13.300
PM10 1H 47.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 19.600
CO8 1H 482.000

Poruba DD

NO2 1H 19.500
PM10 24H 31.300
SO2 1H ---
PM10 1H 39.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 18.900
PM10 24H ---
SO2 1H 9.300
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 22.600
PM10 24H 55.300
SO2 1H 12.200
PM10 1H 61.000
PM2,5 1H 61.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H 28.900
PM10 24H 38.700
SO2 1H 13.600
PM10 1H 35.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 618.000

Kunčičky

NO2 1H 25.300
PM10 24H 34.500
SO2 1H 15.400
PM10 1H 31.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 683.000

Radvanice

NO2 1H 28.500
PM10 24H ---
SO2 1H 12.200
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H 11.400
CO8 1H 544.000

Radvanice OZO

NO2 1H 18.900
PM10 24H 37.400
SO2 1H 13.600
PM10 1H 54.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 19.600
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 46.500
SO2 1H ---
PM10 1H 66.000
PM2,5 1H 62.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Hrabová

18.11.2018
Kód: TOHBA
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ZÚ, MSK
Ulice měření: Paskovská
Zeměpisné souřadnice: 49° 46´ 42.997", 18° 16´ 43.704"
Nadmořská výška: 233 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
18.11 04:00:00 35.000 38.700 --- 13.600 28.900 --- 618.000
18.11 03:00:00 40.000 37.800 --- 16.000 27.400 --- 601.000
18.11 02:00:00 49.000 37.300 --- 13.300 26.200 --- 616.000
18.11 01:00:00 59.000 37.700 --- 14.900 33.300 --- 712.000
18.11 00:00:00 55.000 37.100 --- 15.200 33.300 --- 709.000
17.11 23:00:00 35.000 36.300 --- 10.900 25.100 --- 703.000
17.11 22:00:00 31.000 36.500 --- 5.600 25.800 --- 706.000
17.11 21:00:00 26.000 37.000 --- 5.600 22.400 --- 748.000
17.11 20:00:00 29.000 36.900 --- 5.600 18.900 --- 764.000
17.11 19:00:00 --- 35.700 --- --- --- --- ---
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3