Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H 26.400
PM10 24H 23.600
SO2 1H ---
PM10 1H 40.000
PM2,5 1H 18.000
O3 1H ---
CO8 1H 570.000

Fifejdy

NO2 1H 9.600
PM10 24H 21.200
SO2 1H 5.300
PM10 1H 27.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 81.600
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 9.600
PM10 24H 26.400
SO2 1H 5.600
PM10 1H 38.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 90.400
CO8 1H 199.000

Poruba DD

NO2 1H 25.300
PM10 24H 30.800
SO2 1H ---
PM10 1H 47.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 10.300
PM10 24H 16.600
SO2 1H 2.900
PM10 1H 24.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 24.100
PM10 24H 20.600
SO2 1H 6.100
PM10 1H 34.000
PM2,5 1H 22.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H ---
PM10 24H 20.900
SO2 1H 5.600
PM10 1H 30.000
PM2,5 1H 18.000
O3 1H 83.000
CO8 1H 197.000

Radvanice OZO

NO2 1H 8.200
PM10 24H 18.800
SO2 1H 5.600
PM10 1H 19.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 89.800
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 20.500
SO2 1H ---
PM10 1H 33.000
PM2,5 1H 24.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Měřicí vůz

24.4.2019
Kód: TOMRK
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ZÚ, SMOva
Ulice měření: Jaroňovka
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 27.8333", 18° 16' 14.048"
Nadmořská výška: 208 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
24.4 10:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
24.4 09:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
24.4 08:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
24.4 07:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
24.4 06:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
24.4 05:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
24.4 04:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
24.4 03:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
24.4 02:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
24.4 01:00:00 57.000 42.400 --- 30.900 39.900 30.400 756.200
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3