Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H 22.200
PM10 24H 29.800
SO2 1H ---
PM10 1H 31.000
PM2,5 1H 25.000
O3 1H ---
CO8 1H 455.000

Fifejdy

NO2 1H 15.300
PM10 24H 31.000
SO2 1H 2.900
PM10 1H 18.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 49.900
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 9.800
PM10 24H 14.800
SO2 1H 5.600
PM10 1H 13.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 53.100
CO8 1H 213.000

Poruba DD

NO2 1H 25.100
PM10 24H 32.700
SO2 1H ---
PM10 1H 34.000
PM2,5 1H 29.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 12.100
PM10 24H 30.300
SO2 1H 1.300
PM10 1H 23.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 13.200
PM10 24H 33.800
SO2 1H 1.300
PM10 1H 27.000
PM2,5 1H 29.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 22.400
PM10 24H 44.200
SO2 1H 23.700
PM10 1H 44.000
PM2,5 1H 34.000
O3 1H 27.700
CO8 1H 836.000

Radvanice OZO

NO2 1H 30.600
PM10 24H 37.900
SO2 1H 31.700
PM10 1H 39.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 26.900
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 28.200
SO2 1H ---
PM10 1H 12.000
PM2,5 1H 18.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Přívoz

19.10.2019
Kód: TOPRA
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ČHMÚ
Ulice měření: Na Mlýnici
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 22.530", 18° 16´ 11.068"
Nadmořská výška: 207 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
19.10 11:00:00 27.000 33.800 29.000 1.300 13.200 --- ---
19.10 10:00:00 27.000 34.200 26.000 1.300 12.800 --- ---
19.10 09:00:00 45.000 35.700 26.000 1.300 13.000 --- ---
19.10 08:00:00 41.000 37.500 19.000 1.300 15.500 --- ---
19.10 07:00:00 34.000 38.200 22.000 1.300 21.200 --- ---
19.10 06:00:00 36.000 39.500 27.000 1.300 14.000 --- ---
19.10 05:00:00 42.000 40.400 29.000 1.300 12.600 --- ---
19.10 04:00:00 38.000 40.600 25.000 1.300 13.200 --- ---
19.10 03:00:00 44.000 41.600 19.000 1.300 12.100 --- ---
19.10 02:00:00 37.000 41.700 35.000 1.300 14.000 --- ---
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3