8.ledna 2019
Sopky v geologické historii Moravy a Slezska
Ostravské muzeum
28.ledna 2019
Jedy z koksáren
Centrum PANT
1.dubna 2019
Den Země v knihovně
Pobočky Knihovny města Ostravy
24.dubna 2019
Den Země – Hlavní třída, Poruba
Středisko přírodovědců SVČ Korunka
25.dubna 2019
Den Země – Výukové centrum Bělský les
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh
26.dubna 2019
Den Země – Komenského sady
Středisko volného času Ostrava, Moravská Ostrava
16.září 2019
Evropský týden mobility v knihovně
Pobočky Knihovny města Ostravy
8.
ledna
Místo
Ostravské muzeum
Adresa
Masarykovo nám. 1
Ostrava-Moravská Ostrava
Termín akce
8.ledna 2019 - 3.března 2019
09:00
www
http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/stranka-akcien/2019/sopky-v-geologicke-historiii-moravy-a-slezska/

Sopky v geologické historii Moravy a Slezska

Pozvání na výstavu znamená pro návštěvníka jedinečnou možnost seznámit se s výbušnou historií Moravy a Slezska. Je těžké uvěřit, že i na naši na pohled klidnou krajinu se kdysi vylévala žhavá láva, krátery četných sopek vyvrhovaly sopečné pumy, mračna ohnivého popela a z úbočí se valily smrtící bahnotoky. Přesto tomu tak bylo, a to v době dokonce geologicky „nedávné“, během třetihor a čtvrtohor. Četné důkazy v podobě vulkanických hornin z našeho území i ze světa svědčí o tom, že naše Země je stále živým a dynamickým tělesem.

Výstava vznikla ve spolupráci Vlastivědného muzea v Olomouci, Katedry geologie PřF UP Olomouc, Muzea Prostějovska v Prostějově a Ústavu geologických věd PřF MU Brno. Jejími autory jsou Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D., RNDr. Vladimíra Jašková a prof. RNDr. Antonín Přichystal, DrSc.

Výstava byla doplněna exponáty ze sbírek Ostravského muzea, týkajícími se vulkanické a magmatické činnosti v Ostravě a jejím nejbližším okolí v geologické minulosti.

28.
ledna
Místo
Centrum PANT
Adresa
Čs. legií 22
Ostrava-Moravská Ostrava
Termín akce
28.ledna 2019
18:00
www
https://www.centrum-pant.eu/program/

Jedy z koksáren

V lednu 2017 si desítky tisíc lidí přehrávaly na facebooku video z Ostravy Přívozu. Snímek zachytil oblaka emisí unikajících z areálu OKK Koksovny. Firma, hejtmanství i Česká inspekce životního prostředí označily událost jako výjimečnou havárii. Desítky dalších snímků z let 2017 až 2018 však zachytily obdobné situace. Tak vznikl dokument ČT „Jedy z koksáren“, nastolující otázky, co se vlastně v Ostravě Přívoze děje. Co se děje téměř v centru města, jehož ovzduší patří k nejhorším v Evropě.

Besedy s promítáním dokumentu se zúčastní zástupci vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, vedení magistrátu, lékař Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví, autor dokumentu Tomáš Netočný. Pozvání obdrželi také manažeři společnosti OKK Koksovny a Česká inspekce životního prostředí.

Vstup zdarma

—————————-
Za podporu programu Centra PANT děkujeme:
Statutárnímu městu Ostrava, Zastoupení Evropské komise v ČR, Česko-polskému fóru MZV ČR, Polskému institutu v Praze a firmám Fortemix produkce, MEGABOOKS CZ a Past production.

1.
dubna
Místo
Pobočky Knihovny města Ostravy
Adresa
Ostrava
Termín akce
1.dubna 2019 - 30.dubna 2019
www
http://www.kmo.cz

Den Země v knihovně

Osvětové akce u příležitosti Dne Země konané v jednotlivých pobočkách Knihovny města Ostravy.

Program se připravuje.

Organizátor:

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava-Moravská Ostrava

T: 599 522 611
E: kmo@kmo.cz

 

24.
dubna
Místo
Středisko přírodovědců SVČ Korunka
Adresa
Hlavní třída
Ostrava-Poruba
Termín akce
24.dubna 2019
09:00 - 16:30
www
http://www.svc-korunka.cz

Den Země – Hlavní třída, Poruba

Realizace osvětové kampaně Den Země zaměřené na ochranu životního prostředí, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Program se připravuje. Zájemci o prezentaci organizace, podniku nebo školy mohou kontaktovat organizátora akce.

Organizátor:

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Středisko přírodovědců
Čkalovova 10
Ostrava-Poruba

T: 599 527 321
E:  smpr@svc-korunka.cz

25.
dubna
Místo
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh
Adresa
Gurťjevova 8
Ostrava-Zábřeh
Termín akce
25.dubna 2019
09:00 - 16:30
www
http://www.svczabreh.cz

Den Země – Výukové centrum Bělský les

Osvětová akce na podporu propagace ochrany životního prostředí.

Program se připravuje. Zájemci o propagaci organizace, školy nebo podniku mohou kontaktovat organizátora.

Organizátor:

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Gruťjevova 8
Ostrava-Zábřeh

T: 596 746 062
E: svczabreh@svczabreh.cz

26.
dubna
Místo
Středisko volného času Ostrava, Moravská Ostrava
Adresa
Komenského sady
Ostrava-Moravská Ostrava
Termín akce
26.dubna 2019
09:00 - 16:30
www
http://www.svcoo.cz

Den Země – Komenského sady

Osvětová akce v rámci kampaně Den Země na podporu propagace ochrany životního prostředí.

Program se připravuje. Zájemci o prezentaci organizace, školy nebo podniku mohou kontaktovat organizátora akce.

Organizátor

Středisko volného času Ostrava, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Ostrčilova 19/2925
Ostrava-Moravská Ostrava

T: 596 118 610
E: info@svcoo.cz

16.
září
Místo
Pobočky Knihovny města Ostravy
Adresa
Ostrava
Termín akce
16.září 2019 - 22.září 2019
www
http://www.kmo.cz

Evropský týden mobility v knihovně

Osvětové akce v rámci osvětové kampaně Evropský týden mobility – Evropský den bez aut konané v jednotlivých pobočkách Knihovny města Ostravy.

Program se připravuje.

Organizátor:

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava-Moravská Ostrava

T: 599 522 611
E: kmo@kmo.cz