V oblasti mobility se Ostrava může pochlubit rozsáhlou, moderní sítí veřejné dopravy, pokrokovými přístupy při zavádění nových opatření v udržitelné mobilitě a aktivní spoluprací na české i evropské úrovni. Vzhledem k polyfunkčnímu charakteru města konkuruje městské hromadné dopravě individuální automobilová doprava. Město na uvedenou situaci reagovalo integrací dopravního systému, který umožňuje napojení příměstské hromadné dopravy na městský dopravní systém. Významná část hlavního centra města je uzavřena pro automobilovou dopravu, což přispívá k vysokému podílu pěší mobility (28,2 %). Tento podíl může dále zvýšit případné zřízení nízkoemisních zón. Ostrava také plánuje do roku 2025 ztrojnásobit využití stále se rozšiřující sítě cyklotras (250 km), například podporou bikesharingu.

Tematické články

| 5. září 2019

Ekologická flotila města roste, vzniknou dobíjecí stanice pro elektromobily

Číst ...
| 23. srpna 2019

Mikromobilita na vzestupu

Číst ...
| 27. července 2019

Zájem o sdílená kola v Ostravě s teplým počasím vzrostl

Číst ...
| 22. července 2019

Ostrava už ví, jak budou vypadat nové tramvaje

Číst ...
| 8. července 2019

Dávej Bacha! …a dodržuj desatero bikesharingu

Číst ...
| 26. června 2019

Fenomén cyklistika – výstava v Ostravském muzeu

Číst ...
| 14. června 2019

Do práce na kole se jezdilo navzdory nepřízni počasí

Číst ...
| 15. dubna 2019

Sdílená kola opět brázdí ulice Ostravy

Číst ...

Projekty

 • Bikesharing
 • Komunikační a dopravní systém ve vozech MHD
 • Ekologizace vozového parku II
 • Ekologizace vozového parku I
 • Nízkoemisní zóny
 • Nové dopravní hřiště Svinov
 • Resolve
 • Cyklostezky podél Ostravice a Odry
 • Chytré dopravní systémy
 • Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova
 • Nová zastávka Karolína
 • Trolejbus Karolina
Místo
Rekola Bikesharing, s. r. o.
Adresa
Centrum města
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Bikesharing

Dne 1. května 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. Stanovišť je celkem 45 a jedno jízdní kolo si denně zapůjčí až 6 zákazníků. Služba je zákazníkům poskytována během prvních 15 minut bezplatně. Statutární město Ostrava se finančně nepodílí na provozování služby. S ohledem na předpokládané špatné povětrnostní podmínky z počátku roku bude poskytování služby přerušeno od 21. prosince 2018 a následně opět zprovozněno na jaře dalšího roku.

Do budoucna se počítá s rozšířením stanic systému na městské obvody Vítkovice, Ostrava-Jih, Ostrava-Mariánské Hory a Poruba.

Podmínky použití na www.rekola.cz.

Místo
Dopravní podnik Ostrava
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Komunikační a dopravní systém ve vozech MHD

Implementace komunikační a dopravní platformy

Projekt Dopravního podniku Ostrava a.s. na zavedení kompletního funkčního systému po účel výrazného rozšíření komunikačních schopností vozidel MHD, zatraktivnění veřejné dopravy pro cestující pomocí veřejné wifi a souvisejících služeb, zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení informování cestujících a získání on-line informací o stavu technologií.

Realizace projektu je rozdělena na tři etapy. V současné době probíhá I. a II. etapa zavádění systému, který by měl být dokončen v 1. pol. roku 2019.

 

Místo
Magistrát města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Previous Next

Ekologizace vozového parku II

Ostravou na alternativní pohon II

Na konci února magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20 kusů vozidel na alternativní pohon, 5 vozů pro Městskou policii Ostrava a zbytek pro 11 městských obvodů Hošťálkovice (1 ks), Hrabovou (1 ks), Krásné Pole (1 ks), Mariánské Hory a Hulváky (3 ks), Moravskou Ostravu a Přívoz (2 ks), Novou Ves (1 ks), Ostravu – Jih (1 ks), Polanku nad Odrou (1 ks), Porubu (1 ks), Radvanice a Bartovice (1 ks) a Starou Bělou (2 ks). Tři vozy budou na pohon CNG, ostatní budou elektromobily. Projekt bude znovu spolufinancován z Národního programu Životní prostředí.

Žádost byla úspěšně schválena Státním fondem Životního prostředí a město již obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. K projektu je připravena veřejná zakázka na nákup vozidel, která nyní čeká na vyhlášení.


Místo
Magistrát města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Ekologizace vozového parku I

Ostravou na alternativní pohon I

Realizace projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ byla realizována v rámci tematické výzvy Národního programu Životní prostředí administrovanou Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo pořízeno 21 nových vozidel – 6 elektromobilů a 15 vozidel s pohonem na CNG pro Městskou policii Ostrava, městské obvody města Ostravy a magistrát. Město na realizaci projektu vynaložilo 9 803 158 korun, dotace ze Státního fondu životní prostředí pro tento počet vozů činí 2 070 000 korun. Celková pořizovací hodnota je 11 873 158 Kč (s DPH).


Místo
Statutární město Ostrava
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Nízkoemisní zóny

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO), který byl zpracován v rámci „Střednědobé strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR“. Cílem PZKO bylo vytvořit komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření uvedená v PZKO v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.

Jedním z opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je pod kódovým označením AB7 také zavádění tzv. nízkoemisních zón, kde je omezen provoz silničních motorových vozidel ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Vedení města v návaznosti na PZKO rozhodlo o zpracování „Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy“. Tato studie byla vytvořena v rámci výzvy č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast „5. Životní prostředí ve městech a obcích“ a podoblast „5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita“.

Ve studii, která byla podrobena připomínkovému řízení Ministerstva životního prostředí, je navržen vznik dvou nízkoemisních zón, a to v centru města a v městském obvodu Poruba. Vznesené připomínky byly doplněny v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 a také projednány s dotčenými městskými obvody.

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy je ke stažení zde: http://zdravaova.cz/doc/studie_proveditelnosti_27-03-18.pdf

Ze studie vyplynulo, že zavedení nízkoemisních zón vyžaduje nezanedbatelné náklady. Vzhledem k předpokládanému snížení imisní zátěže by ale vynaložení těchto prostředků nebylo dostatečně efektivní. Proto se vedení města shodlo na tom vzít na vědomí provedenou studii a hledat také jinou možnost regulace dopravy například formou tzv. regulačního řádu, což není opatření trvalé povahy, ale zavádí se a omezuje dopravu (na rozdíl od nízkoemisních zón) pouze v době vyhlášených smogových situacích. Viz Informativní materiál o možnostech zlepšení kvality ovzduší při zavedení opatření v dopravě.


 

Nové dopravní hřiště Svinov

Svinov dostane moderní dopravní hřiště

Moderní dopravní hřiště s elektroautíčky, díky nimž si děti budou moci vyzkoušet nejen roli chodců či cyklistů, ale také řidičů, dále atletický ovál, fotbalové hřiště, tenisový kurt a třípodlažní budova zázemí s učebnou pro 30 žáků, šatnami, klubovnou, sklady či garážemi vzniknou u Základní školy v ulici Bílovecké ve Svinově. Podrobnosti sdělili radní pro dopravu Lukáš Semerák a starostka Svinova Helena Wieluchová.

Areál na ploše 3,5 hektaru se začne stavět už v příštím roce, kompletně hotov by měl být v roce 2019. V době školní výuky bude sloužit dětem, odpoledne a o víkendech bude přístupný i široké veřejnosti. Podle zatím jen hrubých odhadů by stavba mohla přijít na 50 milionů korun. Zhruba 20 milionů by mohla stát výstavba dopravního hřiště a venkovních sportovišť, 30 milionů jsou předpokládané náklady na objekt zázemí.

„Ostrava nemá v současné době dostatečné zázemí pro povinné vzdělávání žáků základních škol v oblasti dopravní bezpečnosti. Projektem dopravního hřiště ve Svinově splácíme jakýsi historický dluh pro tu část Ostravy, která nezahrnuje pouze Svinov, ale zejména Porubu a další městské části,“ vysvětli důvody, pro které se město rozhodlo financovat tuto stavbu, radní Lukáš Semerák.

Do budoucna by tak Ostrava měla mít minimálně tři dopravní hřiště. Pro oblast Ostravy-Jihu je určeno dopravní hřiště u Základní školy Alberta Kučery, na kterém nechalo město loni opravit povrchy. Pro oblast Moravské Ostravy, Slezské Ostravy a Mariánských Hor slouží dopravní hřiště v Orebitské ulici v Přívoze, které projde v příštím roce rekonstrukcí a dostavbou.

Hřiště ve Svinově bude nicméně nejmodernější a jako jediné ve městě bude vybaveno elektroautíčky, světelnou signalizací, měřením rychlosti a dalšími atributy silničního provozu, které umožní dětem vyzkoušet si při hodinách dopravní výchovy roli řidiče motorového vozidla a zároveň podstatně zatraktivní výuku.

Místo
Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství
www
Previous Next

Resolve

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární město Opava. Spolufinancování je zajištěno prostřednictvím operačního programu INTERREG EUROPE.

Projekt je mezinárodní za účasti partnerů osmi států, včetně Moravskoslezského kraje. Mezi partnery jsou zástupci akademické sféry (Erasmus University Rotterdam), dále města a regiony  Roermond (Nizozemsko), Reggio Emilia (Itálie), Manchester (Anglie), Maribor (Slovinsko), Växjö (Švédsko), Almada (Portugalsko) a Varšava (Polsko).

Cílem projektu RESOLVE je výměna zkušeností v prostředí udržitelné dopravy v jednotlivých městech, která přispěje k omezení individuální automobilové dopravy, a tím ke snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech. Udržitelnost v dopravě je v rámci projektu myšlena v souvislosti s cestami občanů za nákupy a dopravou samotného zboží do obchodů. Projekt do jisté míry generuje impuls, jak pro veřejnou správu, tak pro občany a podnikatele, k  přechodu na udržitelnou nízkouhlíkovou mobilitu přepravy osob i zboží (zlepšení infrastrukturní napojení obchodů na síť cyklostezek, lepší dostupnost MHD, zlepšení logistiky dopravy zboží do obchodů).

Výstupem projektu je tvorba akčního plánu, který pomůže omezit emise CO2 vytvořené dopravou za obchodem a službami v centrech měst a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb.

Projekt zohledňuje místní specifika jednotlivých měst, v prostředí města Ostravy si klade za cíl podpořit rozvoj centra, rozvoj maloobchodu v centru a celkově přispět ke zlepšení dostupnosti městského centra, potažmo maloobchodu, formou nízkouhlíkové dopravy.

Další informace: www.interregeurope.eu

Cyklostezky podél Ostravice a Odry

Podstatné je přiblížit řeku lidem, umožnit obyvatelům a návštěvníkům města lepší podmínky pro relaxaci, sport a bezproblémový pohyb (pěších a cyklistů) kolem řek Odry a Ostravice za současného zlepšení vodního toku řeky Ostravice a okolního prostředí. Část Hornické muzeum – Koblovský most napojuje turistickou lokalitu Landek na centrum města.

Ukončením prací na všech zmíněných úsecích vzniklo 16 km nově vybudovaných cyklostezek na území města Ostravy.

Úsek  Popis Termín realizace – ukončení
1  Slezskoostravský hrad, Hrabová 08/2012-10/2014
2  Koblovský most – lávka Kamenec 05/2013
3  Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad 07/2013 – 06/2015
4  komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu 05/2012 – 09/2013
5  Hornické muzeum–Koblovský most (samostatný projekt) 03/2012 –06/2012

Chytré dopravní systémy

Inteligentní dopravní systémy (IDS)

Inteligentní dopravní systémy (IDS) se člení na čtyři části a jejich cílem je zajistit bezpečnější a efektivnější dopravu s menšími kongescemi na silnicích a nižším ekologickým zatížením prostředí.

Podpora veřejné dopravy:

je první částí IDS řešenou ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi (OKAS). Zabývá se efektivnějším řízení ve městě, tedy zajištěním plynulosti a bezpečnosti provozu při současné preferenci městské hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí

Inteligentní zastávky:

představují druhou část IDS, řešenou s Koordinátorem Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS). Jedná se především o nákup, instalaci a zprovoznění informačních panelů pro cestující MHD, které podávají informace cestujícím v reálném čase, v závislosti na skutečném provozu.

Palubní počítače a inteligentní dispečerské řízení a odbavovací systémy do vozidel MHD:

má v gesci Dopravní podnik Ostrava.

Inteligentní dopravní systémy, I. etapa – navigace řidičů na volná parkovací místa vybraných parkovišť v centrální části města:

Systém navádění na volná parkovací místa byl uveden do provozu k 1. červenci 2010. Jedná se o sběr informací o obsazenosti parkovišť a parkovacích objektů v centru města a zobrazování informací o počtu volných parkovacích míst ve 13 lokalitách na příjezdu do centra města a v samotném centru (celkem 30 naváděcích tabulí). Zároveň byl vytvořen dopravní portál, kde zájemci naleznou aktuální informace o dopravní situaci ve městě.

Místo
Ostrava
Adresa
Průmyslová
Ostrava
www
Previous Next

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Jedná se o vybudování dvou úseků cyklistického propojení mezi stávajícími částmi cyklotras na ulicích Novinářská a Výstavní. První úsek trasy začíná napojením na stávající cyklostezku před okružní křižovatkou ulic U Stadionu, Baarova a Novinářská, přechází ulici Baarova, pokračuje kolem ul. Novinářská a končí napojením na cyklostezku na ul. 28. října. Druhý úsek začíná napojením na stávající cyklostezku před ul. Zelená, pokračuje kolem ul. Výstavní a je zakončena napojením na stávající cyklostezku před křižovatkou ul. Průmyslová a Železárenská.

Stezka je vybudována převážně jako na dělená stezka – část pro cyklisty (blíže vozovce š. 2 m) a na část pro chodce (dále od vozovky š. 2 m). Současně s vybudování cyklistické stezky dochází k úpravě přilehlých autobusových zastávek, doplnění bezpečnostních zábradlí, přejezdů a úprava parkovacích stání a zpevněných ploch , které jsou v bezprostřední blízkosti stezky. Křížení cyklostezky a chodníků s příjezdy k bočním nemovitostem jsou nově řešena prostřednictvím stavebně upraveného zpomalovacího prahu. Cyklistická stezka bude provedena z červeně probarvené živice, Konstrukce chodníku bude provedena ze zámkové dlažby.

Stavba je financována prostřednictvím dotačního titulu IROP.

Realizace byla zahájena v 08/2017 a dokončena v 12/2017.

Zpracovatelem PD pro DPS je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o.

Cena realizace stavby dle SOD: 8,9 mil. Kč.

Zhotovitelem stavby: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.


Projekt CYKLOTRASA Y – PRŮMYSLOVÁ, BAAROVA byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Místo
Nová Karolína
Adresa
28. října
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Nová zastávka Karolína

Nová tramvajová zastávka MHD – Nová Karolina

Moderní, bezbariérová zastávka je umístěna mezi tramvajovou zastávkou Náměstí Republiky a tramvajovou zastávkou Elektra, případně Výstaviště. Zastávka je řešena jako sdružená – u jedné hrany zastavují jak tramvaje, tak i autobusy, což ulehčuje občanům přestup a zároveň zpřehledňuje dopravní řešení tohoto místa. Na zastávce nechybí přístřešky pro cestující s lavičkami, zábradlí se skly ani jízdenkové automaty.

Termín realizace/ukončení         06/2012 – 3/2013

Trolejbus Karolina

Trolejbusová trať Karolina – 1. etapa

Nově vybudovaná trolejbusová trať vede z Českobratrské ulice na Novou Karolinu. Výstavba této tratě byla podmíněna rozšířením technologie měnírny (z konce 80. let), umožňující napájení trolejbusové tratě. Trolejbusová trať vede prodlouženou Porážkovou ulicí přímo do oblasti Karoliny, kde pokračuje ulicí K Trojhalí. Trolejbusy na své cestě na Karolinu obsluhují novou zastávku u železniční zastávky Ostrava-Stodolní a končí na zastávce Karolina U Lávky u obchodního centra Forum Nová Karolina.

Termín realizace/ukončení         2012 – 07/2013

 

Další informace

Městská hromadná doprava

V meziročním srovnání let 2016 – 2017 vzrostl počet cestujících přepravených Dopravním podnikem Ostrava o 2,6 miliónu.

Městská hromadná doprava

Stav k 31. 12. 2017.

Ekologizace vozového parku

Plánovaný počet automobilů s alternativním pohonem v rámci obnovy vozového parku města Ostravy k 31. 12. 2019.

Městská hromadná doprava

Do konce roku 2020 bude v ostravské městské hromadné dopravě ukončen provoz autobusů s dieselovým pohonem.

Městská hromadná doprava

Zahájení služby akceptace bezkontaktních platebních karet ve všech prostředcích ostravské MHD. Ostrava byla teprve 2. městem na světě, kde byl tento systém plateb zaveden.

Individuální automobilová doprava

Ostrava k omezení intenzity individuální automobilové dopravy v centru města plánuje vybudování celkem 4 parkovišť systému Park´n´Ride. Tři na ul. Místecká a jedno na ul. Hlučínská.

Dopravní terminály

V rámci integrace dopravy byly vybudovány 4 hlavní přestupní terminály (Svinov mosty, Hlavní nádraží, Hranečník, Dubina) umožňující přestup cestujících na nízkoemisní a bezemisní prostředky MHD.

Cyklistická doprava

Délka dokončených cyklistických tras, pruhů a stezek k 31. 12. 2017 z celkem 416 km plánovaných dle Koncepce cyklistické dopravy v Ostravě.

Cyklistická doprava

Od roku 2018 je město místním organizátorem soutěže Do práce na kole.

Celkem 662 soutěžících najelo 194 013 km, tj. o 84 595 km více než v roce 2017.